به ddddd12 خوش آمدید ادبی ؛ اجتماعی ؛ فرهنگی ؛ علمی http://ddddd12.mihanblog.com 2020-10-23T12:27:52+01:00 text/html 2020-10-19T06:01:19+01:00 ddddd12.mihanblog.com بیان خاطره شفای نوجوان کرمانی http://ddddd12.mihanblog.com/post/510 <div style="text-align: center;"><div class="body" style="color: rgb(111, 94, 78); font-size: 12px; overflow: hidden; height: auto; line-height: 1.9em; margin: 6px 45px 0px 25px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: start; background-color: rgb(221, 203, 159);"><div class="cnt post_list" style="text-align: justify; padding-bottom: 15px;"><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">به کوله بر گرفتم من مریض خود ، دویدم تا کنار مرقدت آقا</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">به ناگه دست بیمارم فرو رفت در ضریح تو</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">دلم بشکست..... مبادا بازگردد دست خالی دست بیمارم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">*******</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">شبانگاهان همه خوابند ومن در خواب بینم روی زیبا را</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">مرا خواندی آقا جان، سلامی از سر صدق و صفا ،مولا</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">به جان مادرت زهرا شفایم ده که بیمارم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">******</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">شفا یافتی برو ای دوست برگو به همه این لطف آقا را</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">اقتباس از برنامه جاذبه شبکه افق پخش شده&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">در شب شهادت امام رضا علیه‌السلام</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><a href="https://www.namasha.com/v/ATkhls4V" target="_blank" style="color: rgb(202, 108, 24); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">https://www.namasha.com/v/ATkhls4V</a></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><br></p></div></div></div> text/html 2020-08-17T02:34:21+01:00 ddddd12.mihanblog.com saramomeni http://ddddd12.mihanblog.com/post/509 <div style="text-align: center;"><div class="postbody" style="padding-right: 5px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma; padding-top: 1px; padding-bottom: 2px; line-height: 1.5em; text-align: right; background-color: rgb(176, 196, 222);"><p style="text-align: center;">بررسی یکی از علائم حتمی ظهور : خسف بیداء و زلزله شام&nbsp;&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><a href="http://saramomeni.blogfa.com/post/173" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration-line: none;">http://saramomeni.blogfa.com/post/173</a></p><p style="text-align: center;">بررسی یکی از علائم ظهور : آتشی از مشرق (بخش دوم )</p><p style="text-align: center;"><a href="http://saramomeni.blogfa.com/post/195" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration-line: none;">http://saramomeni.blogfa.com/post/195</a></p><p style="text-align: center;">بررسی یکی از علائم ظهور : آتشی از مشرق ( بخش سوم )</p><p style="text-align: center;"><a href="http://http//saramomeni.blogfa.com/post/198" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration-line: none;">http://saramomeni.blogfa.com/post/198</a></p><p style="text-align: center;">بررسی یکی از علائم ظهور : خسفی در مغرب ( بخش چهارم)</p><p style="text-align: center;">http://<a href="http://saramomeni.blogfa.com/post/204" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration-line: none;">saramomeni.blogfa.com/post/204</a></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">بررسی یکی از علائم ظهور : ستاره طارق (بخش پنجم)</p><p style="text-align: center;">http://<a href="http://saramomeni.blogfa.com/post/206" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration-line: none;">saramomeni.blogfa.com/post/206</a></p></div></div> text/html 2020-08-17T01:59:33+01:00 ddddd12.mihanblog.com بیماری های واگیردار در آخرالزمان http://ddddd12.mihanblog.com/post/508 <div style="text-align: center;"><a href="http://ddddd12.blog.ir/post/corona99" target="_blank" title="">http://ddddd12.blog.ir/post/corona99</a></div> text/html 2020-08-17T01:54:57+01:00 ddddd12.mihanblog.com بررسی یکی یکی علائم حتمی ظهور http://ddddd12.mihanblog.com/post/507 <div style="text-align: center;"><div class="post" style="margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: start; background-color: rgb(221, 203, 159);"><div class="title"><h2 style="font-family: &quot;b traffic&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; line-height: 1.4em; font-size: 25px; color: rgb(100, 69, 39); margin: 0px; padding: 16px 45px 17px 5px;"><a href="http://ddddd12.blog.ir/post/saramomeni" style="color: rgb(202, 108, 24); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">saramomeni</a></h2><div class="post_info"><ul style="margin: 0px 45px 0px 0px; padding: 0px; list-style: none; cursor: default;"><li class="date" style="float: right; margin-left: 15px; color: rgb(100, 69, 39); font-family: &quot;b traffic&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, Helvetica; font-size: 13px; background: url(&quot;//cdn.bayan.ir/blog/templates/389/post_info.png&quot;) right 3px no-repeat; padding-right: 22px;"></li><li class="author" style="float: right; margin-left: 15px; color: rgb(100, 69, 39); font-family: &quot;b traffic&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, Helvetica; font-size: 13px; background: url(&quot;//cdn.bayan.ir/blog/templates/389/post_info.png&quot;) right -510px no-repeat; padding-right: 17px;">چشم انتظار گل نرگس</li><li class="comment" style="float: right; margin-left: 15px; color: rgb(100, 69, 39); font-family: &quot;b traffic&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, Helvetica; font-size: 13px; background: url(&quot;//cdn.bayan.ir/blog/templates/389/post_info.png&quot;) right -170px no-repeat; height: 16px; padding-right: 20px;"><a href="http://ddddd12.blog.ir/post/saramomeni#comments" style="color: rgb(100, 69, 39); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">۰&nbsp;نظر</a></li></ul></div><div class="clear" style="clear: both;"></div></div><div class="body" style="color: rgb(111, 94, 78); font-size: 12px; overflow: hidden; height: auto; line-height: 1.9em; margin: 6px 45px 0px 25px;"><div class="cnt post_list" style="text-align: justify; padding-bottom: 15px;"><p style="margin: 0.5em 0px;">بررسی یکی از علائم حتمی ظهور : خسف بیداء و زلزله شام&nbsp;&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px;">http://saramomeni.blogfa.com/post/173</p><p style="margin: 0.5em 0px;">بررسی یکی از علائم ظهور : آتشی از مشرق (بخش دوم )</p><p style="margin: 0.5em 0px;">http://saramomeni.blogfa.com/post/195</p><p style="margin: 0.5em 0px;">بررسی یکی از علائم ظهور : آتشی از مشرق ( بخش سوم )</p><p style="margin: 0.5em 0px;">http://saramomeni.blogfa.com/post/198</p><p style="margin: 0.5em 0px;">بررسی یکی از علائم ظهور : خسفی در مغرب ( بخش چهارم)</p><p style="margin: 0.5em 0px;">http://saramomeni.blogfa.com/post/204</p><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px;">بررسی یکی از علائم ظهور : ستاره طارق (بخش پنجم)</p><p style="margin: 0.5em 0px;">http://saramomeni.blogfa.com/post/206</p><p style="margin: 0.5em 0px;">&nbsp;</p></div></div><div class="align" style="padding-right: 45px; padding-left: 25px;"><div class="post_detail b-none" style="background: url(&quot;//cdn.bayan.ir/blog/templates/389/bg_dot5.png&quot;) center bottom repeat-x; border-bottom: 0px solid rgb(172, 154, 137); padding-bottom: 5px;"><div class="cnt" style="padding-top: 4px; color: rgb(153, 153, 153);"></div></div></div></div><div class="post" style="margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: start; background-color: rgb(221, 203, 159);"><div class="title"><h2 style="font-family: &quot;b traffic&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; line-height: 1.4em; font-size: 25px; color: rgb(100, 69, 39); margin: 0px; padding: 16px 45px 17px 5px;"><a href="http://ddddd12.blog.ir/post/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C" style="color: rgb(100, 69, 39); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">تامّلی در روایت های علایم ظهور نویسنده :مصطفی صادقی</a></h2><div class="post_info"><ul style="margin: 0px 45px 0px 0px; padding: 0px; list-style: none; cursor: default;"><li class="date" style="float: right; margin-left: 15px; color: rgb(100, 69, 39); font-family: &quot;b traffic&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, Helvetica; font-size: 13px; background: url(&quot;//cdn.bayan.ir/blog/templates/389/post_info.png&quot;) right 3px no-repeat; padding-right: 22px;"></li><li class="author" style="float: right; margin-left: 15px; color: rgb(100, 69, 39); font-family: &quot;b traffic&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, Helvetica; font-size: 13px; background: url(&quot;//cdn.bayan.ir/blog/templates/389/post_info.png&quot;) right -510px no-repeat; padding-right: 17px;">چشم انتظار گل نرگس</li><li class="comment" style="float: right; margin-left: 15px; color: rgb(100, 69, 39); font-family: &quot;b traffic&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, Helvetica; font-size: 13px; background: url(&quot;//cdn.bayan.ir/blog/templates/389/post_info.png&quot;) right -170px no-repeat; height: 16px; padding-right: 20px;"><a href="http://ddddd12.blog.ir/post/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C#comments" style="color: rgb(100, 69, 39); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">۰&nbsp;نظر</a></li></ul></div><div class="clear" style="clear: both;"></div></div><div class="body" style="color: rgb(111, 94, 78); font-size: 12px; overflow: hidden; height: auto; line-height: 1.9em; margin: 6px 45px 0px 25px;"><div class="cnt post_list" style="text-align: justify; padding-bottom: 15px;"><div style="text-align: center;"><div>تامّلی در روایت های علایم ظهور نویسنده :مصطفی صادقی</div><div><br></div><div>اخذشده از سایت تبیان نت</div><div><br></div><div></div></div><div class="readmore" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;"><a href="http://ddddd12.blog.ir/post/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C" style="color: rgb(100, 69, 39); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0s; margin: 1px 1px 1px 3px; font-family: &quot;B traffic&quot;, &quot;b traffic&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, Helvetica; font-size: 13px; font-weight: bold; padding-left: 10px; background: url(&quot;//cdn.bayan.ir/blog/templates/389/readmore.png&quot;) left 7px no-repeat;">ادامه مطلب</a></div></div></div></div><div class="post" style="margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: start; background-color: rgb(221, 203, 159);"><div class="title"><div class="post_info"><ul style="margin: 0px 45px 0px 0px; padding: 0px; list-style: none; cursor: default;"><li class="comment" style="float: right; margin-left: 15px; color: rgb(100, 69, 39); font-family: &quot;b traffic&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, Helvetica; font-size: 13px; background: url(&quot;//cdn.bayan.ir/blog/templates/389/post_info.png&quot;) right -170px no-repeat; height: 16px; padding-right: 20px;"></li></ul></div></div></div></div> text/html 2020-05-16T16:33:57+01:00 ddddd12.mihanblog.com مُنتَخبُ الاَثَر فی الامام الثّانی عَشَر http://ddddd12.mihanblog.com/post/506 <div style="text-align: center;"><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159);">فصل‌های کتاب</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159);">فصل اول: اشاره به احادیثی است که بر تعداد امامان دلالت می‌کند و تصریح دارند که امامان معصوم به تعداد نقبای بنی‌اسرائیل دوازده تن بودند که اول آنان امیرالمؤمنین علی(ع) و دوازدهمین آنها حضرت مهدی(ع) است.(شامل ۸ باب و ۲۴۳ حدیث)</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159);">فصل دوم: احادیث مشتمل بر نوید ظهور آخرین مصلح غیبی، از عترت رسول اکرم(ص)، از تبار حضرت فاطمه(س)، از نسل امیر مؤمنان(ع)، از اولاد امام حسین(ع) و از صُلب امام حسن عسکری(ع).(شامل ۴۹ باب و۲۵۲ حدیث)</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159);">فصل سوم: تاریخ ولادت، سرگذشت و معجزات حضرت ولی عصر(ع).(شامل ۳ باب و ۳۴ حدیث)</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159);">فصل چهارم: معجزات حضرت بقیة الله در غیبت صغرا، زندگانی نواب خاص و داستان راه‌یافتگان به پیشگاه آن حضرت، پس از رحلت امام عسکری(ع).(شامل ۳ باب و ۵۳ حدیث)</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159);">فصل پنجم: معجزات حضرت بقیة الله در غیبت کبرا و تشرف خدمت ایشان در عصر غیبت کبرا.(شامل ۲ باب و ۱۶ حدیث)</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159);">فصل ششم: درباره چگونگی ظهور، نشانه‌ها و فتنه‌های پیش از ظهور، سال و ماه و محل ظهور، خروج سفیانی و دجال، بانگ آسمانی، چگونگی بیعت و ممنوعیت تعیین وقت.(شامل ۱۱ باب و ۱۲۸ حدیث)</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159);">فصل هفتم: فتوحات بی‌نظیر، ظاهر شدن گنج‌های زیر زمین، فرود آمدن حضرت عیسی(ع)، کشتن دجّال، پیکار با سفیانی، تکامل عقل‌ها، آبادانی جهان و پر شدن زمین با عدل و داد.(شامل ۱۲ باب و ۳۷ حدیث)</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159);">فصل هشتم: فضایل و مناقب اصحاب ۳۱۳ گانه آن حضرت.(شامل ۲ باب و ۹ حدیث)</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159);">فصل نهم: درباره مدت حکومت، دعوت، سیرت، خوراک، پوشاک و شیوه زندگی آن حضرت.(شامل ۳ باب و ۷ حدیث)</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159);">فصل دهم: درباره انتظار فرج، وظایف شیعیان در عهد غیبت، فضیلت درک محضر، پیروی و اعتقاد به آن حضرت، حرمت انکار، چگونگی تسلیم بر آن حضرت و برخی از دعاهای صادره از ناحیه مقدسه.(شامل ۷ باب و ۵۱ حدیث)</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159);">متن اصلی این کتاب به عربی است</p></div> text/html 2020-05-16T16:31:28+01:00 ddddd12.mihanblog.com دیوان مسکین http://ddddd12.mihanblog.com/post/505 <div style="text-align: center;"><h4 class="text_darker" style="font-family: font-main, font-main, tahoma, arial; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 20px; color: rgb(51, 51, 51);">معرفی کتاب</h4><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: font-main, font-main, tahoma, arial; text-align: justify;">دیوان مسکین اثر گرانقدر و ارزشمند استاد حسین انصاریان (با تخلص مسکین) شامل 304 عنوان غزلیات معنوی و عرفانی ، 82عنوان مثنوی در زمینه حکمت، معرفت، عرفان،اخلاق، عبادت و 115 عنوان مناجات عرفانی به انضمام ترجمه منظوم مناجات خمسه عشر امام زین العابدین و یک هزار بیت شعر تحت عنوان چشمه سار عشق در مدح حضرت سید الشهداء (ع) و یکصد عنوان شعر در مدح اهل بیت (ع) بیش از 500 عنوان دو بیتی عارفانه را شامل می شود</span></p></div> text/html 2020-05-06T02:14:39+01:00 ddddd12.mihanblog.com روزه پیرمردی در سال نود و نه http://ddddd12.mihanblog.com/post/502 <p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159); text-align: center;">از افطار شروع کنید&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159); text-align: center;">بعد از افطار به خواب عمیق فرو رفته به مدت&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159); text-align: center;">سه ساعت و نیم بخوابید</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159); text-align: center;">آنگاه بیدار شده&nbsp; دل اندرون یخچال را خالی نموده&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159); text-align: center;">به خواب دوباره فرو روید با توپ و تشر خانم بیدار شده&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159); text-align: center;">از روی اجبار سحری میل نمایید دو یا سه دقیقه قبل از</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159); text-align: center;">اذان صبح سه استکان آب بنوشید بعد از نماز صبح</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159); text-align: center;">همراه شبکه تابان قرآن بخوانید دوباره به خواب عمیق</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159); text-align: center;">فرو رفته ساعت نه و نیم بیدار شده تکرار بچه مهندس و بعداز آن</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159); text-align: center;">تکرار زیر خاکی را مشاهده نمایید بعد از ظهر کمی استراحت</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159); text-align: center;">نموده سپس&nbsp; به آب دادن باغچه مشغول شوید کمی</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159); text-align: center;">پیاده روی نموده به تماشای&nbsp; آی فیلم&nbsp; بنشینید</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159); text-align: center;">از شطرنج آنلاین غافل نشوید آنگاه لباسهایتان را</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159); text-align: center;">بشویید و بر روی بند آویزان کنید&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(221, 203, 159); text-align: center;">در این هنگام اگر اذان مغرب را نگفتند گوش من را ببرید</p> text/html 2020-03-13T17:03:36+01:00 ddddd12.mihanblog.com نشانه های حتمی ظهور از زبان استاد رفیعی http://ddddd12.mihanblog.com/post/500 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.namasha.com/v/rKVcJS7y" style="color: rgb(100, 69, 39); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);">www.namasha.com/v/rKVcJS7y</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.namasha.com/v/rZcnJVGB" style="color: rgb(100, 69, 39); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);">www.namasha.com/v/rZcnJVGB</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.namasha.com/v/QIrcR2Q1" style="color: rgb(202, 108, 24); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);">www.namasha.com/v/QIrcR2Q1</a></div> text/html 2019-12-22T12:32:18+01:00 ddddd12.mihanblog.com تلوزیون ایکس ویژن http://ddddd12.mihanblog.com/post/498 <div style="text-align: center;"><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">تلوزیون ایکس ویژن</span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">43XT725</span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">X.VISION</span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 51, 0);"><b>==============</b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>یک - ابتدا دکمه&nbsp;</b><b>OK</b><b>&nbsp;را فشار می دهیم تا لیست کانالها</b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>ظاهر شود کانال مورد نظر را انتخاب و دکمه منو(( بصورت</b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>سه پاره خط در سمت راست)) را فشار می دهیم</b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>برای انتخاب گزینه ویرایش مورد نظر دکمه جهتی سمت راست را فشار می دهیم</b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>بعد از ویرایش دکمه وسط یا&nbsp;</b><b>ok</b><b>&nbsp;را فشار می دهیم</b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>&nbsp;</b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>دو – برای انتخاب منبع ورودی دکمه سمت چپ ((خانه یا&nbsp;</b><b>home</b><b>))</b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>را فشار می دهیم</b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>سه – با ماوس بی سیم یا با سیم به سیستم&nbsp; اندروید</b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>وارد شده مسیر زیر را برای نصب فالهای&nbsp;</b><b>apk</b><b>&nbsp;دانلود شده</b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>انتخاب می کنیم</b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>چند رسانه ای- پوشه دانلود – نصب</b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>چهار – برای خروج چند بار راست کلیک نمایید سپس</b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>دکمه&nbsp;</b><b>TV</b><b>&nbsp;را فشار دهید</b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><b>--------------------</b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>اگر از دست باتری تلفن همراه به تنگ آمده اید</b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">تلوزیون ایکس ویژن</span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">43XT725</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">&nbsp;با سیستم اندرویدیش شما را خرسند می سازد</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">به شرط آن که مدارا با این محبوب را بلد باشید</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);">مرتب کش آن را با نرم افزار پاکسازی خالی کنید</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">=============</span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>اگر گوشی شما مادون قرمز دارد و خواهان</b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>گنترل موبایلی &nbsp;برای ایکس ویژن</b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>هستید</b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Remotemaster</b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Add remote control</b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>proscan</b></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><b>==========&nbsp;</b></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 51, 0);"><b>آنتن حدود یک تا یک ونیم متر بالاتر از آنتن های همجوار</b></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 51, 0);"><b>محکم شده به لوله یا میله(هم آنتن و هم کابل)</b></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 51, 0);"><b>جهت یابی دکل فرستنده</b></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 51, 0);"><b>کابل یک سره از تلوزیون تا آنتن</b></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 51, 0);"><b>بازبینی سالیانه خود آنتن</b></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 51, 0);"><b>-----------------</b></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 51, 0);"><b>نوع مطلب:<a href="http://ddddd12.blog.ir/tag/TV" target="_blank" style="color: rgb(202, 108, 24); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">&nbsp;تلوزیون</a></b></span></p></div> text/html 2019-11-26T04:57:45+01:00 ddddd12.mihanblog.com ویلچرپیشرفته+اوج فتوشاپ http://ddddd12.mihanblog.com/post/497 <div style="text-align: center;"><div class="row jumbotron" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="margin-top: -4px;"><li role="presentation" class="active" style="margin-right: 5px; line-height: 1.9em;"><a href="https://www.namasha.com/ddddd12" style="color: rgb(202, 108, 24); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><div class="row"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7219078816"><a href="https://www.namasha.com/v/Uk6bkJHy" title="اوج فتوشاپ" class="video-thumbnail" style="color: rgb(100, 69, 39); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;"><img src="https://s12.namasha.com/images/preview/7219078816-320x180.jpg" alt="اوج فتوشاپ" class="img-responsive" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a><div class="video-time">01:46</div><div><a href="https://www.namasha.com/v/Uk6bkJHy" title="اوج فتوشاپ" class="text-danger" style="color: rgb(202, 108, 24); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">اوج فتوشاپ</a><div class="text-muted"></div></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7219078595"><br><div><div class="text-muted"></div></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7219078060"><a href="https://www.namasha.com/v/aHY6UFVd" title="طرحی از یک ویلچر پیشرفته" class="video-thumbnail" style="color: rgb(202, 108, 24); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;"><img src="https://s9.namasha.com/images/preview/7219078060-320x180.jpg" alt="طرحی از یک ویلچر پیشرفته" class="img-responsive" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a><div class="video-time">01:28</div><div><a href="https://www.namasha.com/v/aHY6UFVd" title="طرحی از یک ویلچر پیشرفته" class="text-danger" style="color: rgb(202, 108, 24); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">طرحی از یک ویلچر پیشرفته</a></div></div></div></div></div> text/html 2019-10-19T02:54:50+01:00 ddddd12.mihanblog.com اسلاید تاثیر کلام+نیایش به درگاه الهی http://ddddd12.mihanblog.com/post/496 <div style="text-align: center;"><div class="row jumbotron" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="margin-top: -4px;"><li role="presentation" class="active" style="margin-right: 5px; line-height: 1.9em;"><a href="https://www.namasha.com/ddddd12" style="color: rgb(202, 108, 24); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><div class="row"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7216931498"><a href="https://www.namasha.com/v/WkijC7gE" title="اسلاید تاثیر کلام-تکنیک جالب و خنده دار برای تغییر احساس" class="video-thumbnail" style="color: rgb(100, 69, 39); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;"><img src="https://s11.namasha.com/images/preview/7216931498-320x180.jpg" alt="اسلاید تاثیر کلام-تکنیک جالب و خنده دار برای تغییر احساس" class="img-responsive" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a><div class="video-time">05:17</div><div><a href="https://www.namasha.com/v/WkijC7gE" title="اسلاید تاثیر کلام-تکنیک جالب و خنده دار برای تغییر احساس" class="text-danger" style="color: rgb(202, 108, 24); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">اسلاید تاثیر کلام-تکنیک جالب و خنده دار برای تغییر احساس</a><div class="text-muted"></div><div class="text-muted"></div></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7216931070"><a href="https://www.namasha.com/v/uyPpelNK" title="مدیتیشن تصویری میلاد پاکار نیایش به درگاه الهی" class="video-thumbnail" style="color: rgb(202, 108, 24); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;"><img src="https://s11.namasha.com/images/preview/7216931070-320x180.jpg" alt="مدیتیشن تصویری میلاد پاکار نیایش به درگاه الهی" class="img-responsive" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a><div class="video-time">04:56</div><div><a href="https://www.namasha.com/v/uyPpelNK" title="مدیتیشن تصویری میلاد پاکار نیایش به درگاه الهی" class="text-danger" style="color: rgb(202, 108, 24); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">مدیتیشن تصویری میلاد پاکار نیایش به درگاه الهی</a></div></div></div></div></div> text/html 2019-10-19T02:53:24+01:00 ddddd12.mihanblog.com گروه سرود نجوای حرم مجموعه بیت الرضا(ع) بهاباد http://ddddd12.mihanblog.com/post/495 <div style="text-align: center;"><div class="row jumbotron" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="margin-top: -4px;"><li role="presentation" class="active" style="margin-right: 5px; line-height: 1.9em;"><a href="https://www.namasha.com/dd12" style="color: rgb(202, 108, 24); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><div class="row"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7216946341"><a href="https://www.namasha.com/v/WqOHV3uS" title="گروه سرود نجوای حرم مجموعه بیت الرضا(ع) بهاباد" class="video-thumbnail" style="color: rgb(100, 69, 39); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;"><img src="https://s10.namasha.com/images/preview/7216946341-320x180.jpg" alt="گروه سرود نجوای حرم مجموعه بیت الرضا(ع) بهاباد" class="img-responsive" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a><div class="video-time">04:04</div><div><a href="https://www.namasha.com/v/WqOHV3uS" title="گروه سرود نجوای حرم مجموعه بیت الرضا(ع) بهاباد" class="text-danger" style="color: rgb(202, 108, 24); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">گروه سرود نجوای حرم مجموعه بیت الرضا(ع) بهاباد</a></div></div></div></div></div> text/html 2019-10-14T03:55:32+01:00 ddddd12.mihanblog.com صفر98-ارسالی از ابن الاخوی از بین الحرمین http://ddddd12.mihanblog.com/post/494 <div style="text-align: center;"><ul id="channel-nav" style="margin-top: -4px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><li role="presentation" style="margin-right: 5px; line-height: 2.2em; text-align: center;"><a href="https://www.namasha.com/dd12" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">خانه</a></li></ul><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><a title="صفر98-ارسالی از ابن الاخوی از بین الحرمین-ddddd12" href="https://www.namasha.com/v/qJnUK5A9" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;"><img alt="صفر98-ارسالی از ابن الاخوی از بین الحرمین-ddddd12" src="https://s9.namasha.com/images/preview/7216408488-320x180.jpg" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><a title="صفر98-ارسالی از ابن الاخوی از بین الحرمین-ddddd12" href="https://www.namasha.com/v/qJnUK5A9" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">01:00</a></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><a title="صفر98-ارسالی از ابن الاخوی از بین الحرمین-ddddd12" href="https://www.namasha.com/v/qJnUK5A9" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">صفر98-ارسالی از ابن الاخوی از بین الحرمین</a></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><a title="صفر98-ارسالی از ابن الاخوی از بین الحرمین-ddddd12" href="https://www.namasha.com/v/JivCTch3" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;"><img alt="صفر98-ارسالی از ابن الاخوی از بین الحرمین-ddddd12" src="https://s11.namasha.com/images/preview/7216408381-320x180.jpg" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><a title="صفر98-ارسالی از ابن الاخوی از بین الحرمین-ddddd12" href="https://www.namasha.com/v/JivCTch3" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">10:28</a></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><a title="صفر98-ارسالی از ابن الاخوی از بین الحرمین-ddddd12" href="https://www.namasha.com/v/JivCTch3" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">صفر98-ارسالی از ابن الاخوی از بین الحرمین</a></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);">نوع مطلب:<a href="http://ddddd12.blog.ir/category/beyn-al-haramean" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">&nbsp;بین الحرمین</a></p></div> text/html 2019-10-08T02:52:47+01:00 ddddd12.mihanblog.com متن نوحه خواهر من کویتی پور http://ddddd12.mihanblog.com/post/493 <div style="text-align: center;"><p align="center" style="margin: 0.5em 0px 16px; max-width: 100%;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="line-height: 1.9rem !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5" style="" face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">بنشین تا به تو گویم زینب….غم دل با تو بگویم زینب</span></span></font></span></span></span></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px 16px; max-width: 100%;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="line-height: 1.9rem !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5" style="" face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">بعد من قافله سالار&nbsp;&nbsp;تویی&nbsp;؛ خواهر من</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">دختر حیدر کرار تویی ؛ خواهر من</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">خون ما جمله در این دشت روان خواهد شد</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">خولی و شمر به ما دشمن کین خواهد شد ؛خواهر من</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">خواهرم ! اکبر و عباس و علی اصغر من</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">هدف نیزه و پیکار جفا خواهد شد ؛خواهر من</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">جمله یاران حسین در سفر کرب و بلا</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">سر به کف ؛ جان به ره دین خدا خواهد شد ؛ خواهر من</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">خواهرم ! خون شهیدان به بیایان بلا</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">نهرجوشنده و پر شور و شرر خواهد شد ؛ خواهر من</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">چون که با دجله و با نهر فرات آمیزد</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">خواهرم ! خوب نگه تا که چه ها خواهد شد ؛خواهر من</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">موج طوفنده و غرّان چو هزاران شمشیر</span></span></font></span></span></span></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px 16px; max-width: 100%;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="line-height: 1.9rem !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5" style="" face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">بی امان بر سر عدوان خدا خواهد شد ؛ خواهر من</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">بعد من خواهر من باز نما قصه ما</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">چو زبانت سپر آل عبا خواهد شد ؛ خواهر من</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">چون که بر نی سر پر خون حسینت بینی</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">خواهرم ! صبر نما ! ظلم فنا خواهد شد ؛ خواهر من</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">اهل بیتم همه در سوگ پدر می گریند</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">ام کلثوم در آن دم به نوا خواهد شد ؛خواهر من</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">گر تو را مضطر و نالان و پریشان بینند</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">شاد و خندان دو لب دشمن ما خواهد شد ؛ خواهر من</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">لشگر خصم شما را به اسیری گیرند</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">شام غم مسکن و ماوای شما خواهد شد ؛ خواهرمن</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">این زمان نوبت شمشیر زبان می آید</span></span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;">تیز و برّان چو به خون شهدا خواهد شد ؛ خواهر من</span></span></font></span></span></span></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px 16px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); max-width: 100%;"><span style="font-size: 16px;"><span style="background: white;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: Vazir;"><span style="line-height: 1.9rem !important;"><span style="color: rgb(45, 45, 45);"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 15pt; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(46, 204, 113);">--------------</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px 16px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); max-width: 100%;"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="background: white;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: Vazir;"><span style="line-height: 1.9rem !important;"><span style="font-weight: 400;"><a href="http://s2.picofile.com/file/8374615918/ddddd12_beneshin.mp3.html" style="color: rgb(27, 149, 224); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span style="color: rgb(44, 62, 80);"><font style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span style="background-color: rgb(46, 204, 113);">http://s2.picofile.com/file/8374615918/ddddd12_beneshin.mp3.html</span></font></span></a></span></span></span></span></span></strong></span></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px 16px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); max-width: 100%;"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="background: white;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: Vazir;"><span style="line-height: 1.9rem !important;"><span style="color: rgb(45, 45, 45);"><span style="font-weight: 400;"><span lang="FA" dir="rtl" style="max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(46, 204, 113);">-----------------------</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px 16px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); max-width: 100%;"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="background: white;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: Vazir;"><span style="line-height: 1.9rem !important;"><span style="font-weight: 400;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 15pt; max-width: 100%;"><span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.namasha.com/v/h5vbfGmc" style="color: rgb(27, 149, 224); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(46, 204, 113);">https://www.namasha.com/v/h5vbfGmc</span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px 16px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); max-width: 100%;"><span style="font-size: 16px;"><span style="background: white;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: Vazir;"><span style="line-height: 1.9rem !important;"><span style="color: rgb(45, 45, 45);"><span style="background-color: rgb(46, 204, 113);">-------------------------</span></span></span></span></span></span></span></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px 16px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); max-width: 100%;"><span style="font-size: 20px;"><strong><span style="background: white;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: Vazir;"><span style="line-height: 1.9rem !important;"><span style="font-weight: 400;"><a href="https://www.namasha.com/v/esXUz8ev" style="color: rgb(27, 149, 224); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(46, 204, 113);">https://www.namasha.com/v/esXUz8ev</span></span></a></span></span></span></span></span></strong></span></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px 16px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); max-width: 100%;"><span style="font-size: 16px;"><span style="background: white;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family: Vazir;"><span style="line-height: 1.9rem !important;"><span style="color: rgb(45, 45, 45);"><span style="background-color: rgb(46, 204, 113);">----------------------</span></span></span></span></span></span></span></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px 16px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); max-width: 100%;"><span style="font-size: 18px;"><span style="background-color: rgb(46, 204, 113);">نوع مطلب:</span><a href="http://ddddd12.blog.ir/category/beyn-al-haramean" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;"><span style="background-color: rgb(46, 204, 113);">&nbsp;بین الحرمین</span></a></span></p></div> text/html 2019-09-19T05:15:41+01:00 ddddd12.mihanblog.com ده نرم‌افزار و برنامه غیر ضروری برای ویندوز http://ddddd12.mihanblog.com/post/492 <div style="text-align: center;"><div class="title" style="color: rgb(0, 0, 3); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 10px; text-align: start; background-color: rgb(221, 203, 159);"><h2 style="text-align: center; font-family: Yekan, Yekan, Times, Arial, serif; line-height: 2.4em; font-size: 25px; margin: 0px; padding: 16px 45px 17px 5px;"><a href="http://ddddd12.blog.ir/post/win10-10unnecessary" style="color: rgb(202, 108, 24); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">ده نرم‌افزار و برنامه غیر ضروری برای ویندوز</a></h2><div class="post_info"><ul style="margin: 0px 45px 0px 0px; padding: 0px; list-style: none; cursor: default;"><li class="date" style="float: right; margin-left: 15px; color: rgb(0, 0, 2); font-family: &quot;b yekan&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, Helvetica; font-size: 13px; background: url(&quot;//cdn.bayan.ir/blog/templates/389/post_info.png&quot;) right 3px no-repeat; padding-right: 22px;"></li><li class="author" style="text-align: center; float: right; margin-left: 15px; color: rgb(0, 0, 2); font-family: &quot;b yekan&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, Helvetica; font-size: 13px; background: url(&quot;//cdn.bayan.ir/blog/templates/389/post_info.png&quot;) right -510px no-repeat; padding-right: 17px;">چشم انتظار گل نرگس</li><li class="comment" style="float: right; margin-left: 15px; color: rgb(0, 0, 2); font-family: &quot;b yekan&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, Helvetica; font-size: 13px; background: url(&quot;//cdn.bayan.ir/blog/templates/389/post_info.png&quot;) right -170px no-repeat; height: 16px; padding-right: 20px;"><a href="http://ddddd12.blog.ir/post/win10-10unnecessary#comments" style="color: rgb(100, 69, 39); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">۰&nbsp;نظر</a></li></ul></div><div class="clear" style="clear: both;"></div></div><div class="body" style="color: rgb(111, 94, 78); overflow: hidden; height: auto; line-height: 2.2em; margin: 6px 45px 0px 25px; font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; text-align: start; background-color: rgb(221, 203, 159);"><div class="cnt post_list" style="text-align: center; padding-bottom: 15px;"><p style="font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"><a href="https://www.alef.ir/news/3980625073.html" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">https://www.alef.ir/news/3980625073.html</a></p><p style="font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"><img alt="Û±Û° نرم‌افزار و برنامه غیر ضروری برای ویندوز" src="https://www.alef.ir/files/post/md/2019/38/147932.jpg" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></p><p style="font-size: 12px; margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 18px;"></span></span></p><div class="readmore" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;"><a href="http://ddddd12.blog.ir/post/win10-10unnecessary" style="color: rgb(100, 69, 39); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0s; margin: 1px 1px 1px 3px; font-family: &quot;B yekan&quot;, &quot;b traffic&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, Helvetica; font-weight: bold; padding-left: 10px; background: url(&quot;//cdn.bayan.ir/blog/templates/389/readmore.png&quot;) left 7px no-repeat;"><font size="5">ادامه مطلب</font></a></div></div></div></div>