به ddddd12 خوش آمدید ادبی ؛ اجتماعی ؛ فرهنگی ؛ علمی http://ddddd12.mihanblog.com 2019-02-17T07:58:18+01:00 text/html 2019-02-17T02:59:57+01:00 ddddd12.mihanblog.com ویدئو ابزاری برای خروج اضطراری از ساختمان ها در مواقع آتش سوزی ، زلزله و... http://ddddd12.mihanblog.com/post/418 <div style="text-align: center;"><div class="row jumbotron" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding: 0px; margin-bottom: 30px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238); border-radius: 6px;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="padding: 0px 20px 0px 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; list-style: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); float: right !important;"><li role="presentation" class="active" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; display: block; float: left; margin-bottom: -1px;"><a href="https://www.namasha.com/dd12" style="text-decoration-line: none; font-size: 9pt; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(255, 255, 255); overflow-wrap: break-word; position: relative; display: block; padding: 10px 15px; margin-right: 2px; line-height: 1.42857; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) transparent; border-image: initial; border-radius: 4px 4px 0px 0px; cursor: default;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="background-color: rgb(247, 232, 209); box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; padding: 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="row" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7188222896" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/IFxFWV9f" title="ویدئو ابزاری برای خروج اضطراری از ساختمان ها در مواقع آتش سوزی ، زلزله و..." class="video-thumbnail" style="text-decoration-line: none; font-size: 9pt; color: rgb(35, 82, 124); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><img src="https://s9.namasha.com/images/preview/7188222896-320x180.jpg" alt="ویدئو ابزاری برای خروج اضطراری از ساختمان ها در مواقع آتش سوزی ، زلزله و..." class="img-responsive" style="max-width: 100%; text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; height: auto; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important;">01:00</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; background: rgba(20, 22, 23, 0.75); transition: background-color 0.2s ease 0s;"></div></a><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="https://www.namasha.com/v/IFxFWV9f" title="ویدئو ابزاری برای خروج اضطراری از ساختمان ها در مواقع آتش سوزی ، زلزله و..." class="text-danger" style="text-decoration-line: none; font-size: 10pt; color: rgb(169, 68, 66); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word;">ویدئو ابزاری برای خروج اضطراری از ساختمان ها در مواقع آتش سوزی ، زلزله و...</a></div></div></div></div></div> text/html 2019-02-15T05:15:58+01:00 ddddd12.mihanblog.com کتاب پیشگوئیهای امیر المؤمنین علیه السّلام-سیّد محمّد نجفی یزدی http://ddddd12.mihanblog.com/post/417 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(242, 242, 242); margin-bottom: 18pt; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;">زنان آخرالزّمان فتنه انگیزند</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(242, 242, 242); margin-bottom: 18pt; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;">یظهر فی آخرالزمان و اقتراب الساعة و هو شرّ الازمنة نسوة کاشفات عاریات متبرّجات خارجات من الدین، داخلات فی الفتن، مائلات الی الشهوات، مسرعات الی اللّذات، مستحلّات للمحرّمات فی جهنم خالدات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;">در آخرالزّمان و نزدیک شدن زمان موعود (قیامت یا حضرت مهدی علیه السّلام) که بدترین زمانهاست (چون جهان از ظلم و ستم پر شود) زنانی ظاهر می شوند بی حجاب و عریان بیرون آمده خودنمائی می کنند، از دین خارج می شوند (به احکام دین توجهی ندارند) در فتنه ها (آشوبها یا محافل عیش و شهوت) داخل می شوند و شهوترانی روی می آورند و به لذات جوئیها شتابانند، حرامهای الهی را حلال می کنند و در جهنم همیشه خواهند ماند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.(392)</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(242, 242, 242); margin-bottom: 18pt; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;">عجم بر شما پیروز شده گردن شما را می زنند</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(242, 242, 242); margin-bottom: 18pt; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;">دانشمند بزرگوار شیعه سیدبن طاووس روایت کند که امیرالمؤمنین-&nbsp;</span></font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 18.6667px;">علیه السّلام-</span><span lang="FA" style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;">فرمود: پیامبر-که درودخدابراو و خاندانش باد- به من عهد نمود و خبر داد که یا علی حتماً با گروه طغیانگر (معاویه و اصحاب او) و گروه بیعت شکن (طلحه و زبیر) و طایفه خارج از دین (خوارج) خواهی جنگید</span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Yekan;"></span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Yekan;"></span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(242, 242, 242); margin-bottom: 18pt; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;">آگاه باشید: به خدا قسم ای گروه عرب دستهای شما از عجمها پر خواهد شد (بر سایر ملل پیروز می شوید) و از آنان برده ها و کنیز و... خواهید گرفت، تا اینکه چون دستهای شما از آن پر شد (و خوب مسلّط شدید) آنها بر شما چیره گشته همچو شیران و هیچ باقی نگذارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;">گردن شما را می زنند و آنچه خدا بر شما ارزانی داشته از شما بگیرند و بخورند و زمینهای شما را وارث شوند. ولی آنچه گفتم نخواهد شد مگر زمانی که برخی از برنامه های دین شما تغییر کند و زمانی که خود شما فساد بر پا کنید و حق پیشوایان خود را کوچک شمرده و نسبت به دانشمندان خاندان پیامبرتان تحقیر و سستی نمائید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;">پس بچشید آنچه را خود کرده اید و خداوند هرگز ذره ای به بندگان ستم نخواهد کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.(404)</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(242, 242, 242); margin-bottom: 18pt; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;">قم شهر امن و شهر یاوران حضرت مهدی علیه السّلام</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(242, 242, 242); margin-bottom: 18pt; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;">ابو موسی اشعری از حضرت امیر علیه السّلام پرسید: هنگام فتنه و جنگها، سالمترین شهرها و بهترین مکانها کجاست؟&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><br></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;">حضرت فرمود: سالمترین مکانها در آن زمان کوهستانهاست، پس هنگامی که خراسان مضطرب شود و بین گرگان و طبرستان جنگ واقع گردد و سجستان خراب شود، سالمترین مکانها در این زمان قم است، این همان شهری است که یاوران برترین مردم از نظر پدر و مادر و جد و جده و عمو و عمه (یعنی یاوران حضرت مهدی عج) از آن خارج می شوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;<br></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;">و این همان شهری است که درخشان نامیده شده و در آنجاست جای پای جبرئیل و جائی که آبی از آن می جوشد که هر کسی از آن نوشد از بیماری در امان است(411) - الحدیث</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(242, 242, 242); margin-bottom: 18pt; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;">آتش در حجاز و آب در نجف</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(242, 242, 242); margin-bottom: 18pt; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;">امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: اذا وقعت النار فی حجازکم و جری الماء بنجفکم فتوقعوا ظهوره؛ زمانی که آتش در حجاز شما افتاد و آب به نجف شما جاری شد (نجف را آب گرفت یا آب به آنها رسید) پس منتظر ظهور او (حضرت مهدی علیه السّلام) باشید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.(430)</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(242, 242, 242); margin-bottom: 18pt; line-height: 21.3333px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><font face="Mihan-Yekan">----------------------------------------</font></span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(242, 242, 242); margin-bottom: 18pt; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>392</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">من لا یحضره الفقیه</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(242, 242, 242); margin-bottom: 18pt; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>404</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">نوائب الدهور</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br>&nbsp;411</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;">بحار، ج 57</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;<br>429&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">نهج البلاغة</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br>&nbsp;430&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;">نواهب الدّهور</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br>&nbsp;431&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;">بحارالانوار از کمال الدین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(242, 242, 242); margin-bottom: 18pt; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;">پیشگوئیهای امیر المؤمنین علیه السّلام</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(242, 242, 242); margin-bottom: 18pt; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;">سیّد محمّد نجفی یزدی</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242); margin-bottom: 18pt; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4"><span style="line-height: 37.3333px;"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/1020" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><span dir="LTR" style="">http://www.ghadeer.org/Book/1020</span></a></span><span dir="LTR" style="line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></p><ul type="disc" style="padding: 0px; margin: 0cm 0px 0px; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242);"><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 18pt; text-align: center; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 37.3333px;"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/1020/152486" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><span lang="FA">وظایف شیعیان نسبت به حضرت مهدی (عج)</span></a></span><span dir="LTR" style="line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 18pt; text-align: center; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 37.3333px;"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/1020/152488" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><span lang="FA">پیشگوئیهای امیرالمؤمنین در مورد احوال مردم در آخرالزمان</span></a></span><span dir="LTR" style="line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 18pt; text-align: center; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 37.3333px;"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/1020/152489" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><span lang="FA">زنان آخرالزمان فتنه انگیزند</span></a></span><span dir="LTR" style="line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 18pt; text-align: center; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 37.3333px;"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/1020/152490" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><span lang="FA">قرآن و اسلام در آخرالزمان</span></a></span><span dir="LTR" style="line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 18pt; text-align: center; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 37.3333px;"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/1020/152491" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><span lang="FA">قسمتی از اخبار حضرت راجع به احوالات مردم آخر زمان</span></a></span><span dir="LTR" style="line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 18pt; text-align: center; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 37.3333px;"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/1020/152492" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><span lang="FA">قرآن و اهل آن در آخر زمان</span></a></span><span dir="LTR" style="line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 18pt; text-align: center; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 37.3333px;"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/1020/152493" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><span lang="FA">مسجدهای آخر زمان و اهل آن</span></a></span><span dir="LTR" style="line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 18pt; text-align: center; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 37.3333px;"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/1020/152494" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><span lang="FA">قرآن را از اهلش فرا بگیرید نه از دیگران</span></a></span><span dir="LTR" style="line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 18pt; text-align: center; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 37.3333px;"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/1020/152495" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><span lang="FA">زنها مسلط شوند و کودکان فرمانروائی کنند</span></a></span><span dir="LTR" style="line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 18pt; text-align: center; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 37.3333px;"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/1020/152496" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><span lang="FA">برخی از حالات مردم آخرالزمان</span></a></span><span dir="LTR" style="line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 18pt; text-align: center; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 37.3333px;"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/1020/152497" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><span lang="FA">خدا را مظلوم ملاقات کنید نه ظالم</span></a></span><span dir="LTR" style="line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 18pt; text-align: center; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 37.3333px;"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/1020/152498" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><span lang="FA">هنگام برخورد با فتنه چه باید کرد؟</span></a></span><span dir="LTR" style="line-height: 37.3333px;"><o:p></o:p></span></font></li><li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 18pt; text-align: center; line-height: 21.3333px;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4"><span style="line-height: 37.3333px;"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/1020/152499" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><span lang="FA" style="">صفات نجات یافتگان در فتنه‏ های آخرالزمان</span></a></span></font></li></ul></div> text/html 2019-02-12T17:21:41+01:00 ddddd12.mihanblog.com رجعت در آخر الزمان http://ddddd12.mihanblog.com/post/416 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&amp;id=1413" target="_blank" style="color: rgb(5, 117, 165); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.2s;">http://www.aboutorab.com/page.php?pid=204&amp;id=1413</a></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);">---------------------</p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong></strong></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ&nbsp;</span></strong></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></span></strong></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">أَنَّ النَّاسَ کَانُوا بِآیَاتِنَا لَا یُوقِنُونَ&nbsp;&nbsp;</span></strong><sup><span style="font-size: 8pt; line-height: 16px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></sup><strong><sup><span style="font-size: 8pt; line-height: 16px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[1]</span></sup></strong><strong></strong></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><sup><span style="font-size: 8pt; line-height: 16px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></span></sup></strong></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و چون قول [عذاب] بر ایشان واجب گردد جنبنده‏ اى&nbsp;</span></strong><a name="_ftnref95" style="color: rgb(164, 202, 207); cursor: pointer; transition-duration: 0.2s;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></a><strong><sup><span style="font-size: 8pt; line-height: 16px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[2]</span></sup></strong><strong><sup><span style="font-size: 8pt; line-height: 16px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></sup></strong><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">را از زمین&nbsp;</span></strong></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></span></strong></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">براى آنان بیرون مى‏آوریم که با ایشان سخن گوید که مردم [چنانکه باید] به</span></strong></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></span></strong></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;نشانه‏ هاى ما یقین نداشتند.»</span></strong><strong></strong></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px 0.0001pt; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px 0.0001pt; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">«رجعت» به مفهوم بازگشت و زنده شدن گروهى از مؤمنان خالص و کافران محض، پس از ظهور&nbsp;</span><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">امام زمان&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 7pt; line-height: 15px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">عجل الله تعالی فرجه الشریف</span></strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;و در آستانه رستاخیز است که آیات قرآن و روایات صحیح بر آن دلالت مى&nbsp;کند</span><sup><span style="font-size: 8pt; line-height: 16px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></sup><strong><sup><span style="font-size: 8pt; line-height: 16px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[3]</span></sup></strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;.</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بنابر روایات</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شیعی ، نخستین امامى که رجعت مى&nbsp;کند،&nbsp;</span><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">امام حسین&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 7pt; line-height: 15px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">علیه السلام</span></strong><span style="font-size: 7pt; line-height: 15px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">است ؛ آن حضرت از جمله کسانی است که رجعت می کنند و پس از آن زمانی طولانی حکومت خواهند کرد .<a name="_ftnref182" style="color: rgb(164, 202, 207); cursor: pointer; transition-duration: 0.2s;">&nbsp;</a></span><strong><sup><span style="font-size: 8pt; line-height: 16px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[4]</span></sup></strong></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px 0.0001pt; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">از روایات مربوط به رجعت استفاده مى&nbsp;شود که امیرمؤمنان&nbsp;</span><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">حضرت على&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 7pt; line-height: 15px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">علیه السلام</span></strong><span style="font-size: 7pt; line-height: 15px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نیز رجعت مى&nbsp;کند و سالیان درازى حکومت خواهند کرد. روایاتی که در آنها&nbsp;</span><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">علی&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 7pt; line-height: 15px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">علیه السلام</span></strong><span style="font-size: 7pt; line-height: 15px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">به عنوان دابه الارض&nbsp;</span><strong><sup><span style="font-size: 8pt; line-height: 16px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[2]</span></sup></strong><strong><sup><span style="font-size: 8pt; line-height: 16px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></sup></strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;معرفی شده فراوان است. بخشى ازاین روایات در ذیل آیات: آل عمران، 81; حجر، 38 ; ص، 81; نمل، 82 و قلم، 16 در کتاب&nbsp;هاى تفسیر روایى، مانند: تفسیر برهان و نورالثقلین، نقل شده است.&nbsp;</span><sup><span style="font-size: 8pt; line-height: 16px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></sup><strong><sup><span style="font-size: 8pt; line-height: 16px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[5]</span></sup></strong><strong><sup><span style="font-size: 8pt; line-height: 16px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"></span></sup></strong><strong></strong></p><p style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.monasebatha.com/index2.php?option=com_resource&amp;task=show_picture&amp;no_html=1&amp;picture=2130" alt="" width="200" height="343" style="text-align: center; vertical-align: middle; border: 0px none; max-width: 98%; height: auto; float: left; margin-left: 7px; margin-right: 7px;"><div style="text-align: center;"><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">امام علی&nbsp;</span></strong><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px;"><span style="font-size: 7pt; line-height: 15px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">علیه السلام</span></strong><span style="font-size: 7pt; line-height: 15px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10pt; line-height: 20px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">می فرماید: انا الدابه التی تکلم الناس&nbsp;</span><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px;"><sup><span style="font-size: 8pt; line-height: 16px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></sup></strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10pt; line-height: 20px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">؛ منم جنبنده ای که خدا او را از زمین بیرون می آورد و با مردمان سخن می­گوید.</span></div></span></strong><strong></strong></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px 0.0001pt; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دلایل‌ رجعت‌ با استناد به آیات ‌قرآن و دیگر کتب مقدس‌ در کتاب‌ حق الیقین علامه‌ مجلسی به تفصیل توضیح داده شده که نمونه ای از آن در‌ زیر آمده است‌</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">:</span></p><p style="text-align: center; margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اصبغ‌ بن‌ نباته‌ می‌ گوید: معاویه‌ به من‌ گفت‌: شما شیعیان‌ گمان‌ می‌ کنید،&nbsp; دابّة‌ الارض‌،</span><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">علی‌</span></strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">است‌؟</span></p><p style="text-align: center; margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">گفتم‌: تنها ما نمی‌ گوییم‌، بلکه‌ یهود نیز چنین ‌عقیده‌ ای‌ دارند! معاویه‌ به دنبال‌ اعلم‌ علماء یهود فرستاد . وقتی که‌ آمد، پرسید: شما مسألة دابّة‌ الارض‌ را در کتب‌ خود دیده‌اید؟&nbsp; گفت‌: آری‌! معاویه ‌پرسید: آن‌ چیست‌؟ گفت‌: مردی‌ است‌! پرسید: نامش‌ چیست‌؟ گفت‌: ا</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">یلیا</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">! پرسید: ایلیا به‌ چه‌ اسمی‌ نزدیک‌ است‌؟ گفت‌:&nbsp;</span><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">علی‌</span></strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">!</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><strong><sup><span style="font-size: 8pt; line-height: 16px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[6]</span></sup></strong></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-size: 14px; background: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: gray; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">________________________________________________________</span></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px 12pt; font-size: 14px; background: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: gray; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">پی نوشت:</span></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px 12pt; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: gray; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[1].&nbsp;سوره نمل، آیه82</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: gray; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">.</span></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px 12pt; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: gray; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[2].&nbsp;برخی بر این باورند که لفظ دابّـة (جنبنده) اشاره به حیوان دارد، امّا این درست نیست، دلیل ما بر این مدّعا، وجود ادله قرآنی و روایات شریفی است که از اهل بیت&nbsp;</span><span style="font-size: 7pt; line-height: 15px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: gray; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">علیهم السلام&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: gray; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">روایت شده و اشاره به این دارند که دابّـة&nbsp; الأرض&nbsp;<strong>انسان</strong>&nbsp;است،&nbsp;<strong>نه</strong>&nbsp;<strong>حیوان</strong></span><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: gray; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">.</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: gray; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;(بحارالأنوار، ج 9، ص 204؛ منتخب الأثر، ص 444)</span></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px 12pt; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: gray; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[3].&nbsp;براى آگاهى بیش&nbsp;تر درباره رجعت رجوع شود به : رجعت، آیت&nbsp;الله سبحانى ; رجعت، علامه مجلسى ; رسالة الرجعة، آیت&nbsp;الله سیدابوالحسن رفیعى قزوینى; الایقاظ من الهجعة، شیخ حر عاملى ; رجعت از دیدگاه عقل و دین، غلامرضا مغیثى ; رجعت، محمدباقر بهبودى ; رجعت، محمدرضا ضمیرى ; رجعت یا دولت کریمه خاندان وحى، محمد خادمى شیرازى</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: gray; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">.</span></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px 12pt; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: gray; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[4].&nbsp;بحارالأنوار، ج 53، ص 39 و 46</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: gray; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">.</span></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px 12pt; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: gray; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[5].&nbsp; تفسیر برهان و تفسیر نورالثقلین، ذیل آیات یاد شده. مباحث رجعت و پرسش&nbsp;ها و اشکالاتى که پیرامون آن مطرح شده است، فراوان است، براى آگاهى بیش&nbsp;تر افزون به کتاب و نرم افزار «پرسمان معاد» تهیه شده به وسیله گروه پاسخ به پرسش&nbsp;ها و شبهات قرآنى مرکز فرهنگ و معارف قرآن مراجعه کنید .</span></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px 12pt; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: gray; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[6].&nbsp;حق الیقین (علامه‌ مجلسی)</span></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;">نوشته شده توسط طه حسن زاده در روز چهارشنبه 1391/5/25</p></div> text/html 2019-02-12T17:19:08+01:00 ddddd12.mihanblog.com مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیان http://ddddd12.mihanblog.com/post/415 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><table border="0" width="100%" class="Post" cellspacing="5" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 244, 243);"><tbody><tr><td class="Text" colspan="2" style="line-height: 18px;"><p style="font-size: 9pt; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">محل رخداد این زیبایی،شهر توریستی اسکاگن؛ شمالی ترین شهر دانمارک است ...</span></font></p><p style="font-size: 9pt; text-align: center;"></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"></font></p><font face="Mihan-Yekan" style=""><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">جایی که دریای بالتیک و دریای شمالی بهم می پیوندند.</span></font><p style="font-size: 9pt;"></p><p style="font-size: 9pt; text-align: center;"></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"></font></p><font face="Mihan-Yekan" style=""><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">دو دریای مختلف با هم یکی نمی شوند و بنابراین این حائل به وجود می آید</span><br style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">In a tourism filled city of Skagen you can see&nbsp;</span></font><p style="font-size: 9pt;"></p><p style="font-size: 9pt; text-align: center;"></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">this incredible natural sight. This city is</span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">&nbsp;the most northern point of Danish&nbsp;</span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">people….. where the Baltic&nbsp;</span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">sea “meets” the North sea. Two different seas</span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">&nbsp;can not be combined together thus creating this line</span></font></p><font face="Mihan-Yekan" style=""><br style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><img src="https://static0.afkarnews.com/thumbnail/K9BuMYyHGAUu/TpJ5E4VJpcpHDw14UVeNse-wE35vlbP5sAwZ1TzyuGlrNxcyXjZ02M09A8sEzO82/%D9%85%D8%B1%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86+%DB%8C%D9%84%D8%AA%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3.jpg" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">و شاید این همان چیزی باشد که در قرآن آمده است</span><br style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">سورة مبارکه الرّحمن</span></font><p style="font-size: 9pt;"></p><p style="font-size: 9pt; text-align: center;"></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"></font></p><font face="Mihan-Yekan" style=""><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ(۱۹) بَیْنَهُما بَرْزَخٌ لا یَبْغِیانِ(۲۰)</span></font><p style="font-size: 9pt;"></p><p style="font-size: 9pt; text-align: center;"></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">&nbsp;فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ(۲۱) یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ(۲۲)</span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" style=""><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">۱۹. دو دریا را به گونه ای روان کرد که با هم برخورد کنند. ۲۰. اما میان آن دو حد فاصلی</span></font><p style="font-size: 9pt;"></p><p style="font-size: 9pt; text-align: center;"></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">&nbsp;است که به هم تجاوز نمی کنند. ۲۱. پس کدامین نعمتهاى پروردگارتان را انکار می کنید؟</span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" style=""><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">۲۲. از آن دو، مروارید و مرجان خارج می ‏شود.</span><br style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">سوره مبارکه فرقان آیه ۵۳:</span></font><p style="font-size: 9pt;"></p><p style="font-size: 9pt; text-align: center;"></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"></font></p><font face="Mihan-Yekan" style=""><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">«و هو الذی مَرَجَ البحرینِ هذا عَذبٌ فُراتٌ و&nbsp;</span></font><p style="font-size: 9pt;"></p><p style="font-size: 9pt; text-align: center;"></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">هذا مِلحً اُجاجً وَ جَعَلَ بَینَهما بَرزَخا و حِجراً مَهجوراً»</span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" style=""><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">و اوست کسی که دو دریا را موج زنان به سوی هم روان کرد این یکی شیرین</span></font><p style="font-size: 9pt;"></p><p style="font-size: 9pt; text-align: center;"></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">&nbsp;و آن یکی شور و تلخ است ومیان آن دو حریمی استوار قرار داد.</span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><p style="font-size: 9pt;"></p><p style="font-size: 9pt; text-align: center;"></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">سوره مبارکه فاطر آیه ۱۲:</span></font></p><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="text-align: right;"><br></span></font></p></span><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">وَمَا یَسْتَوِی الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن کُلٍّ تَأْکُلُونَ لَحْمًا طَرِیًّا</span></font></p><p style="font-size: 9pt;"></p><p style="font-size: 9pt; text-align: center;"></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">&nbsp;وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْکَ فِیهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ</span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" style=""><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">این دو دریا یکسان نیستند: یکی آبش شیرین و گواراست و یکی شور و تلخ،</span></font><p style="font-size: 9pt;"></p><p style="font-size: 9pt; text-align: center;"></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">&nbsp;از هر دو گوشت تازه می خورید، و از آنها چیزهایی برای آرایش تن خویش</span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">&nbsp;بیرون می کشید و می بینی که کشتی ها برای یافتن روزی و غنیمت،&nbsp;</span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">آب را می شکافند و پیش می روند، باشد که سپاسگزار باشید.</span></font></p><font face="Mihan-Yekan" style=""><br style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">سوره مبارکه نمل آیه ۶1:</span></font><p style="font-size: 9pt;"></p><p style="font-size: 9pt; text-align: center;"></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"></font></p><font face="Mihan-Yekan" style=""><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَ جَعَلَ خِلالَهَا اَنْهَارًا وَ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِیَ وَ جَعَلَ بَینَ</span></font><p style="font-size: 9pt;"></p><p style="font-size: 9pt; text-align: center;"></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">&nbsp;الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا ءَاِلهٌ مَعَ اللهِ بَلْ اَکْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُونَ ﴿۶1﴾</span></font></p><p style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><font face="Mihan-Yekan" style=""><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">[آیا شریکانى که مى‏ پندارند بهتر است‏] یا آن کس که زمین را قرارگاهى ساخت و</span></font><p style="font-size: 9pt;"></p><p style="font-size: 9pt; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><p style="font-size: 9pt; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">&nbsp;در آن رودها پدید آورد و براى آن، کوه‏ها را [مانند لنگر] قرار داد، و میان دو</span></font></p><p style="font-size: 9pt; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></font></p><p style="font-size: 9pt; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">&nbsp;دریا برزخى گذاشت؟ آیا معبودى با خداست؟ [نه،] بلکه بیشترشان نمى‏ دانند.</span></font></p><p style="font-size: 9pt; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);">-------------------</span></font></p><p style="font-size: 9pt; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img src="http://s8.picofile.com/file/8352044042/%D9%85%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86_%DB%8C%D9%84%D8%AA%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DA%A9%D8%B3.jpg"></font></p><p style="text-align: center;"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><font face="Mihan-Yekan" style="">https://www.afkarnews.com</font></span></p><p style="font-size: 9pt; text-align: center;"><span style="text-align: right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></span></p><div style="font-size: 9pt; margin: 10px 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">برچسب‌ها:&nbsp;<a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/%D9%85%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%AC%D9%8E-%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A8%D9%8E%D8%AD%D9%92%D8%B1%D9%8E%DB%8C%D9%92%D9%86%D9%90-%DB%8C%D9%8E%D9%84%D9%92%D8%AA%D9%8E%D9%82%D9%90%DB%8C%D8%A7%D9%86" style="color: rgb(204, 102, 0);">مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیان</a></font></div></td></tr></tbody></table></div> text/html 2019-02-11T04:02:52+01:00 ddddd12.mihanblog.com رد باران http://ddddd12.mihanblog.com/post/396 <div align="center"><div align="center"><p class="ql-align-center ql-direction-rtl">رد باران مانده بر رخسار ماهت</p> <p class="ql-align-center ql-direction-rtl">طعم دریا می دهد جنس نگاهت</p> <p class="ql-align-center ql-direction-rtl">اختران در مژه هایت لانه كردند</p> <p class="ql-align-center ql-direction-rtl">خفته خورشید روی چشمان سیاهت</p> <p class="ql-align-center ql-direction-rtl">از وجودت بوی رضوان می تراود</p> <p class="ql-align-center ql-direction-rtl">مخزن اسرار گل هاست خیمه گاهت</p> <p class="ql-align-center ql-direction-rtl">شانه ات امن از برای سر سپردن</p> <p class="ql-align-center ql-direction-rtl">وه چه آرامم من اینك در پناهت</p> <p class="ql-align-center ql-direction-rtl">تار زلفت همصدا و همنوای عندلیبان</p> <p class="ql-align-center ql-direction-rtl">دستی از غیب می زند گویا سه گاهت</p><p class="ql-align-center ql-direction-rtl">( پالیزبان )</p><p class="ql-align-center ql-direction-rtl">https://khiyalvareh.persianblog.ir<br></p></div> </div> text/html 2019-02-09T04:04:02+01:00 ddddd12.mihanblog.com بی بی دو عالم سلام http://ddddd12.mihanblog.com/post/414 <div style="text-align: center;"><div class="post-content-right" style="float: right; width: 515px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 12px; text-align: start;"><div class="post-content" style="margin: 0px 20px; text-align: justify; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: normal;"><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">بی بی دو عالم سلام&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">دیشب کمی خجالت کشیدم&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">دخترم رفت سراغ کتابها دنبال کتابی می گشت که درباره شما باشد</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">راستش دوکتاب یکی منتهی الامال و دیگری خطبه فدکیه را سالها قبل&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">خریده بودم شاید درست کتابها را نگشته بود تا گفت کتابی درمورد بی بی دوعالم</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">نیست خجالت زده شدم&nbsp; ما پدر و مادر ها کوتاهی کردیم توقع هم داریم بچه هایمان</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">فاطمی بار بیایند خدایا ما را ببخشای&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><a href="http://ddddd12.blog.ir/category/fatima" target="_blank" style="color: rgb(164, 202, 207); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.2s;">http://ddddd12.blog.ir/category/fatima</a></p></div></div></div> text/html 2019-02-08T04:45:38+01:00 ddddd12.mihanblog.com رو نمایی از شهر موشکی-چهل سالگی انقلاب اسلامی مبارک باد http://ddddd12.mihanblog.com/post/413 <div style="text-align: center;"><div class="row jumbotron" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding: 0px; margin-bottom: 30px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238); border-radius: 6px;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding-right: 20px; float: right !important;"><li role="presentation" class="active" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; display: block; float: left; margin-bottom: -1px;"><a href="https://www.namasha.com/dd12" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word; position: relative; display: block; padding: 10px 15px; margin-right: 2px; line-height: 1.42857; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) transparent; border-image: initial; border-radius: 4px 4px 0px 0px; cursor: default;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; padding: 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="row" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7187214187" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/ADbdIiRh" title="رو نمایی از شهر موشکی-چهل سالگی انقلاب اسلامی مبارک باد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; color: rgb(35, 82, 124); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><img src="https://s9.namasha.com/images/preview/7187214187-320x180.jpg" alt="رو نمایی از شهر موشکی-چهل سالگی انقلاب اسلامی مبارک باد-ddddd12" class="img-responsive" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px;">00:51</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; background: rgba(20, 22, 23, 0.75); transition: background-color 0.2s ease 0s;"></div></a><div style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><div style="text-align: center;"><a href="https://www.namasha.com/v/ADbdIiRh" title="رو نمایی از شهر موشکی-چهل سالگی انقلاب اسلامی مبارک باد-ddddd12" class="text-danger" style="-webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(169, 68, 66); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word;">رو نمایی از شهر موشکی-چهل سالگی انقلاب اسلامی مبارک باد</a></div></div></div></div></div></div> text/html 2019-01-31T09:58:13+01:00 ddddd12.mihanblog.com نحوه قرار دادن برنامه در فایروال ویندوز و آنتی ویروس برای جلوگیری از باطل شدن سریال http://ddddd12.mihanblog.com/post/412 <div style="text-align: center;"><div class="post-title" style="padding: 15px 20px 5px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: start;"><h2 style="text-align: center; font-weight: normal; margin: 0px;"><a href="http://ddddd12.blog.ir/post/soft98.ir" style="color: rgb(37, 66, 82); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.2s; line-height: 1.9em;"><font size="1">نحوه قرار دادن برنامه در فایروال ویندوز و آنتی ویروس برای جلوگیری از باطل شدن سریال</font></a></h2></div><div class="post-content" style="color: rgb(107, 130, 142); margin: 0px 20px; text-align: justify; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif;"><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><span style="color: rgb(92, 92, 92); font-family: IranSANS, Tahoma, Arial; font-size: 12.64px; line-height: 25.28px; text-align: justify;">soft98.ir</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><span style="color: rgb(92, 92, 92); font-family: IranSANS, Tahoma, Arial; font-size: 12.64px; line-height: 25.28px; text-align: justify;">بسیاری از برنامه های کامپیوتری برای تست سریال و کدهای اکتیوسازی به سرور سایت مربوطه وصل می شوند تا اصل بودن سریال برنامه را چک کنند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(92, 92, 92); font-family: IranSANS, Tahoma, Arial; font-size: 12.64px; line-height: 25.28px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(92, 92, 92); font-family: IranSANS, Tahoma, Arial; font-size: 12.64px; line-height: 25.28px; text-align: justify;">و به علت این که اکثر کاربران ایرانی از سریال های تقلبی یا کرک برنامه استفاده می کنند احتمال این که برنامه به اینترنت وصل شده و پس از مدتی پیغام اکتیو نبودن برنامه ظاهر می شود هست.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(92, 92, 92); font-family: IranSANS, Tahoma, Arial; font-size: 12.64px; line-height: 25.28px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(92, 92, 92); font-family: IranSANS, Tahoma, Arial; font-size: 12.64px; line-height: 25.28px; text-align: justify;">بدین منظور شما می توانید با قرار دادن نام برنامه در فایروال ویندوز، مانع بروزرسانی و چک لایسنس برنامه شوید.</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">------------------------------</p><p style="margin: 0px 0px 1rem; box-sizing: border-box; color: rgb(92, 92, 92); font-family: IranSANS, Tahoma, Arial; font-size: 12.64px; line-height: 25.28px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">برای افزودن برنامه به فایروال ویندوز 7 مراحل زیر را انجام دهید.</span></p><ol style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: IranSANS, Tahoma, Arial; font-size: 12.64px; line-height: 25.28px;"><li style="box-sizing: border-box;">به منوی Start رفته و بر روی Control Panel&nbsp; کلیک نمایید.</li><li style="box-sizing: border-box;">گزینه Windows Firewall را اجرا نمایید.</li><li style="box-sizing: border-box;">در این پنجره بر روی گزینه Advanced Setting کلیک کنید.</li><li style="box-sizing: border-box;">در پنل سمت چپ بر روی گزینه inbound Rules کلیک کنید. اکنون در پنل Action بر روی گزینه ...new Rule کلیک کنید.</li><li style="box-sizing: border-box;">اکنون بر روی program کلیک کرده و next را بزنید.</li><li style="box-sizing: border-box;">گزینه This Programs Path را انتخاب کنید و با زدن دکمه browse فایل اجرایی (exe.) برنامه مورد نظر را انتخاب کنید و دکمه next را بزنید.</li><li style="box-sizing: border-box;">در پنجره بعدی گزینه Block the connection&nbsp; را انتخاب نمایید و next را بزنید.</li><li style="box-sizing: border-box;">در پنجره پایانی در قسمت Name نام نرم افزار را تایپ نمایید و دکمه finish&nbsp; را بزنید. بدین ترتیب مانع آپدیت برنامه می شوید.</li><li style="box-sizing: border-box;">در نهایت هم همین مراحل را برای Outbound Rules‌ انجام دهید تا برنامه نتواند اطلاعاتی را به خارج از کامپیوتر شما بفرستد.</li><li style="box-sizing: border-box;"><h1 class="card-title card-title-windows" style="font-weight: normal; text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 1.9; color: rgb(123, 173, 73); font-size: 0.9rem; border-right: 12px double rgba(0, 0, 0, 0.12); margin-right: 0.5rem; padding-right: 0.8rem;"><a class="card-title-link" href="https://soft98.ir/learning/2701-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84.html" title="نحوه قرار دادن برنامه در فایروال ویندوز و آنتی ویروس برای جلوگیری از باطل شدن سریال" style="color: rgb(217, 95, 71); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; box-sizing: border-box; background-color: transparent;">نحوه قرار دادن برنامه در فایروال ویندوز و آنتی ویروس برای جلوگیری از باطل شدن سریال</a>&nbsp;<span style="color: rgb(92, 92, 92); font-size: 12.64px; line-height: 25.28px;">یکی از برنامه هایی که لازم است این کار را برای آن انجام دهید</span><span style="color: rgb(92, 92, 92); font-size: 12.64px; line-height: 25.28px;">&nbsp;DAEMON Tools Pro =&nbsp;</span><span style="color: rgb(92, 92, 92); font-size: 12.64px; line-height: 25.28px;">دایمون توولز است که در حالت استاندارد نصب می شود</span></h1></li></ol></div></div> text/html 2019-01-29T03:20:46+01:00 ddddd12.mihanblog.com چگونه محتویات شبیه ساز اندروید را مشاهده و دریافت نماییم http://ddddd12.mihanblog.com/post/411 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><table border="0" width="100%" class="Post" cellspacing="5" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 244, 243);"><tbody><tr><td class="Text" colspan="2" style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"><p style="text-align: center;">MyPhoneExplorer portable</p><p style="text-align: center;">&nbsp;برنامه را باز نموده از منوی فایل&nbsp; گزینه اتصال را انتخاب می کنیم</p><p style="text-align: center;">سپس بر روی دکمه محل ذخیره سیستم کلیک نموده</p><p style="text-align: center;">فایل مورد نظر را پیدا و با دکمه آپلود آن را بر روی رایانه ذخیره می نماییم</p><p style="text-align: center;">توجه: قبل از آن شبیه ساز را فقط اجرا نموده باشید</p><p style="text-align: center;">-----------------</p><p style="text-align: center;"><font size="1"><a href="http://s8.picofile.com/file/8350468700/MyPhoneExplorer_portable.rar.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8350468700/MyPhoneExplorer_portable.rar.html</a></font></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8350468726/nox_player.jpg"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8350468734/MyPhoneExplorer_portable.jpg"></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">چنانچه با اشکال مواجه شدید از منوی فایل نام کابر قبلی را حذف نموده</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">نام جدیدی بنویسید سپس از منوی ضمیمه ها&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">گزینه شروع همسانسازی چندگانه را انتخاب کنید</p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;">البته ازمنوی فایل&nbsp; تنظیمات جستجو بر روی خودکار تنظیم شده باشد</p><p style="text-align: center;">---------------------</p><div style="text-align: center; margin: 10px 0px;">برچسب‌ها:&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">محتویات شبیه ساز اندروید</a>،&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/MyPhoneExplorer-portable" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">MyPhoneExplorer portable</a>،&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/ddddd12" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">ddddd12</a></div></td></tr></tbody></table></div> text/html 2019-01-17T16:43:03+01:00 ddddd12.mihanblog.com عشق باعث شد که دل سامان گرفت-حاج محمودکریمی http://ddddd12.mihanblog.com/post/410 <div style="text-align: center;"><div id="post_cat" style="font-size: 10px; font-family: yekan;">» نوع مطلب :&nbsp;<a href="http://alef12.mihanblog.com/post/category/7" style="text-decoration-line: none; color: rgb(85, 154, 211);">14noor</a>&nbsp;،<a href="http://alef12.mihanblog.com/post/category/17" style="text-decoration-line: none; color: rgb(85, 154, 211);">دانلود2</a>&nbsp;،</div><div class="author_photo" style="margin: 5px 5px 5px 17px; color: rgb(255, 255, 255); float: right; font-family: yekan; font-size: medium;"></div><p style="margin: 0px; padding: 10px 0px 0px; font-size: 13px; line-height: 25px; font-family: yekan;"></p><p style="margin: 0px; padding: 10px 0px 0px; font-size: 13px; line-height: 25px; font-family: yekan;"></p><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="font-family: yekan; font-size: medium; height: 0px; width: 455px; border: 0px;"></div><div style="font-family: yekan; font-size: medium;"><h1 style="margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-weight: 500; background-color: rgb(252, 252, 252); box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 24px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; line-height: 1.1;"><font color="#003300">عشق باعث شد که دل سامان گرفت-حاج محمودکریمی</font></h1><p style="margin: 0.5em 0px; padding: 10px 0px 0px; font-size: 14px; line-height: 25px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; background-color: rgb(252, 252, 252);">------------------------</p><p style="margin: 0.5em 0px; padding: 10px 0px 0px; font-size: 14px; line-height: 25px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="https://www.namasha.com/v/8URjH3GQ" style="text-decoration-line: none; color: rgb(164, 202, 207); cursor: pointer; transition-duration: 0.2s;">https://www.namasha.com/v/8URjH3GQ</a></p><p style="margin: 0.5em 0px; padding: 10px 0px 0px; font-size: 14px; line-height: 25px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; background-color: rgb(252, 252, 252);">------------------</p><p style="margin: 0.5em 0px; padding: 10px 0px 0px; font-size: 14px; line-height: 25px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://ddddd12.blog.ir/post/fatima-mp3" style="text-decoration-line: none; color: rgb(164, 202, 207); cursor: pointer; transition-duration: 0.2s;">http://ddddd12.blog.ir/post/fatima-mp3</a></p><p style="margin: 0.5em 0px; padding: 10px 0px 0px; font-size: 14px; line-height: 25px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; background-color: rgb(252, 252, 252);">----------------------------</p></div></div> text/html 2019-01-15T01:26:46+01:00 ddddd12.mihanblog.com نشانه ای از آخر الزمان http://ddddd12.mihanblog.com/post/398 <div style="text-align: center;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; background-color: rgb(237, 237, 237);"><div class="video-time">01:00</div><div><a class="text-danger" title="نشانه ای از آخر الزمان" href="https://www.namasha.com/v/Xo2a3cfl" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;">نشانه ای از آخر الزمان</a></div><div class="text-muted">یک آیه از کتاب مقدس عهد قدیم می گوید:زمانی که</div><div class="text-muted">پرنده روی دیوار مقدس امنیت ندارد و مار به آن حمله می کند .....</div><div class="text-muted">منجی ظهور خواهد کرد این اتفاق در پاییز 1397 افتاده است</div><div class="text-muted"><a href="https://www.namasha.com/v/Xo2a3cfl" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;">https://www.namasha.com/v/Xo2a3cfl</a></div></div><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; background-color: rgb(237, 237, 237);"><img class="img-responsive" src="https://s9.namasha.com/images/preview/7179444622-320x180.jpg" alt="نشانه ای از آخر الزمان"></p><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; background-color: rgb(237, 237, 237);">&nbsp;</p></div> text/html 2019-01-14T15:29:14+01:00 ddddd12.mihanblog.com یه شعبده باز به یه پلیس پیشنهاد خرید یه بسته مواد میده http://ddddd12.mihanblog.com/post/409 <div style="text-align: center;"><div class="row jumbotron" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding: 0px; margin-bottom: 30px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238); border-radius: 6px;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding-right: 20px; float: right !important;"><li role="presentation" class="active" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; display: block; float: left; margin-bottom: -1px;"><a href="https://www.namasha.com/dd12" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word; position: relative; display: block; padding: 10px 15px; margin-right: 2px; line-height: 1.42857; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) transparent; border-image: initial; border-radius: 4px 4px 0px 0px; cursor: default;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; padding: 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="row" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7184446555" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/i3Jz26yH" title="توی خیابون یه شعبده باز به یه پلیس پیشنهاد خرید یه بسته مواد میده" class="video-thumbnail" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; color: rgb(35, 82, 124); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><img src="https://s9.namasha.com/images/preview/7184446555-320x180.jpg" alt="توی خیابون یه شعبده باز به یه پلیس پیشنهاد خرید یه بسته مواد میده" class="img-responsive" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px;">02:42</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; background: rgba(20, 22, 23, 0.75); transition: background-color 0.2s ease 0s;"></div></a><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="https://www.namasha.com/v/i3Jz26yH" title="توی خیابون یه شعبده باز به یه پلیس پیشنهاد خرید یه بسته مواد میده" class="text-danger" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; color: rgb(169, 68, 66); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word;">توی خیابون یه شعبده باز به یه پلیس پیشنهاد خرید یه بسته مواد&nbsp;</a></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><br></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="https://www.namasha.com/v/i3Jz26yH" title="توی خیابون یه شعبده باز به یه پلیس پیشنهاد خرید یه بسته مواد میده" class="text-danger" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; color: rgb(169, 68, 66); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word;">میده</a></div></div></div></div></div> text/html 2019-01-07T12:35:19+01:00 ddddd12.mihanblog.com لبریز http://ddddd12.mihanblog.com/post/404 <div style="text-align: center;"><div class="post-content-right" style="float: right; width: 515px; text-align: start;"><div class="post-content" style="margin: 0px 20px; text-align: justify; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;"><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><font color="#6b828e" face="Tahoma, sans-serif" size="2">باز هم لبریز نام مهدی ام</font></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><font color="#6b828e" face="Tahoma, sans-serif" size="2">مملو از مدح امام مهدی ام</font></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><font color="#6b828e" face="Tahoma, sans-serif" size="2">مهدی زهرا(س) وصی عسکری است</font></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">شیوه ی کردار او پیغمبری است</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">جانشین بر حق شایستگان<br>رهبر شایسته ی اسلامیان</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">مهدی(عج) قائم امام منتظر&nbsp;<br>صورتش زیباتر از قرص قمر</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">زاده ی ختم رسولان است او<br>کوثر و خیر فراوان است او</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">اوست فرزند امیرالمومنین(ع)<br>پای تا سر دین و ایمان و یقین</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">او امام&nbsp;مسلمین عالم است<br>او به درد اهل عالم مرهم است</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">حجت الله از برای مردم است<br>شمس تابان در میان انجم است</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">او امام و سرور و مولای ماست<br>شکر یارب او به شیعه مقتداست</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">آبرومند است در نزد خدا<br>شافع ما اوست در روز جزا</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">دارد او در پیش داور اعتبار&nbsp;<br>شیعیان را اوست تاج افتخار</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">هر که گوید حضرت او را دعا<br>می دهد پاداش بی حدش خدا</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">با دعا نعمت فراوان می شود<br>با دعا گلخن گلستان می شود</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">با دعا شیطان اسیر غم شود<br>با دعا پیوندها محکم شود</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">با دعا از فتنه ها ایمن شویم<br>سخت مثل سدی از آهن شویم</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">با دعا بر مهدی صاحب زمان(عج)<br>می کند ما را دعا مولایمان</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">در قیامت شافع ما می شود<br>عاشقی آن روز معنا می شود</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">هر دعا با او اجابت می شود<br>شیعه سرتا پا دیانت می شود</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">شیعه چون غرق تمنا می شود<br>دست بر دامان مولا می شود</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">با دعا دفع بلاها می کنیم<br>با دعا کار مسیحا می کنیم</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">شافع ما شخص پیغمبر(ص) شود<br>راضی از ما حضرت داور شود</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">رزق ما وقتی که در دست خداست<br>وسعت روزی دلیل هر دعاست</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">با دعا بخشوده خواهد شد گناه<br>محو خواهد شد هزاران اشتباه</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">با دعا رجعت مهیا می شود<br>زندگی خوشرنگ و زیبا می شود</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">گر دعا خوانیم از بهر فرج<br>می شود تعجیل در امر فرج</span></span></p><p style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0.5em 0px;"><font color="#101536" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; background-color: rgb(212, 235, 254);"></font></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small;">دست خود را می برم سوی خدا<br>میکنم بهر فرج هر دم دعا</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: x-small; background-color: rgb(252, 252, 252);">http://ashkeshafagh.parsiblog.com</span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/preview/8515470610466143721/gol-narges.jpg"></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;">------------------</p></div></div></div> text/html 2019-01-06T03:33:16+01:00 ddddd12.mihanblog.com بین الحرمین=vaezi=واعظی http://ddddd12.mihanblog.com/post/403 <div style="text-align: center;"><div id="post_cat" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;">&nbsp;نوع مطلب :&nbsp;<a href="http://alef12.mihanblog.com/post/category/17" rel="nofollow" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">دانلود2</a>&nbsp;&nbsp;</div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;">&nbsp;</div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center;">حجم: 11.8 مگابایت</div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center;"><p dir="rtl" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; line-height: 1.7em; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><a class="video-thumbnail" href="https://www.namasha.com/v/1yJUBFtx" title="بین الحرمین-واعظی-ddddd12" style="margin: 0px auto; padding: 0px; color: rgb(13, 71, 161); background: rgb(123, 164, 40); font-size: 9pt; max-width: 100%;"><img src="https://s9.namasha.com/images/preview/7183443973-320x180.jpg" border="0" alt="بین الحرمین-واعظی-ddddd12" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px none; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></a></span></p><div class="video-time" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">03:48</div><div class="caption" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><p class="video-title" style="margin: 1em auto; padding: 0px; line-height: 1.7em; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><a class="text-danger" href="https://www.namasha.com/v/1yJUBFtx" title="بین الحرمین-واعظی-ddddd12" style="margin: 0px auto; padding: 0px; color: rgb(25, 118, 210); font-size: 9pt; max-width: 100%;">بین الحرمین-واعظی-ddddd12</a></p></div><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">***********</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">بین الحرمینا توگلستان امیدی</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;بین الحرمینا تو شبستان وفایی</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp; بین الحرمین عاشق دیدارتو ام من</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از روز ازل خسته و بیمار تو ام من</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">تو غرق به گل غرق به گل رمز بهشتی</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بین الحرمینا تو خیابان بهشتی</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">تو غرق به گل غرق به گل عین بهشتی</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسم گل زهراء تو بر قلب نوشتی</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">بین الحرمینا زتو پرگل شده دنیا</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; درتو ردپایی است از مهدی زهراء</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">بین الحرمینا زتو لعنت به امیّه</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خاک تو معطّر شده با اشک رقیّه</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">بین الحرمینا همه شوری همه شینی</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو چون پل مابین اباالفضل و حسینی</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(0, 255, 255); color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium;">با تشکر از مدّاح اهل بیت واعظی</span></p><p align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 0, 102); color: rgb(0, 255, 51); font-size: medium;">تغییر و اضافه&nbsp;برادران ح. و ع.ر. دهقان</span></p><p align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 0, 102); color: rgb(0, 255, 51); font-size: medium;"><br></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://bayanbox.ir/download/1944856977226571229/vaezi-beyn-al-harameyn.ts" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(5, 117, 165); cursor: pointer; transition-duration: 0.2s;"><img src="http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_4.png" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; max-width: 98%; height: auto;">دریافت</a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);">حجم: 11.8 مگابایت</div><ul class="pagenav" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; clear: both; float: right; width: 660px; list-style-position: outside; list-style-type: none; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan, helvetica, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: right;"></ul></div></div></div> text/html 2018-12-11T07:27:51+01:00 ddddd12.mihanblog.com ورود نظامی پرچم های زرد رنگ جبهه حق به سوریه در عصر ظهور http://ddddd12.mihanblog.com/post/407 <div style="text-align: center;"><div class="post-title" style="padding: 15px 20px 5px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; text-align: start;"><h2 style="text-align: center; font-weight: normal; margin: 0px;"><a href="http://ddddd12.blog.ir/post/soriya" style="color: rgb(37, 66, 82); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.2s; line-height: 1.7em;"><font size="1">ورود نظامی پرچم های زرد رنگ جبهه حق به سوریه در عصر ظهور</font></a></h2></div><div class="post-content" style="color: rgb(107, 130, 142); margin: 0px 20px; text-align: justify; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif;"><p style="margin: 0.5em 0px; text-align: center;"><font size="1">http://www.alvadossadegh.com/fa/article/mahdaviat/zohoor-2/104463.html</font></p><h4 dir="RTL" style="font-family: tahoma; text-align: center; margin: 20px 0px 10px; font-weight: normal; line-height: 14px; color: rgb(37, 112, 187); text-rendering: optimizelegibility; text-transform: uppercase;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">حدیث طلایی ورود به تحولات سال ظهور</span></h4><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">بعد از بیان این مقدمه، که ذکر آن بسیار ضروری بود، نوبت به این مساله می رسد که طبق احادیث متعدد، اتفاقات و حوادث سوریه را شاید بتوان مهم ترین، تاثیر گذارترین و متوقع ترین رویدادهای آخرالزمانی دانست. جرقه آخرالزمان و پایان تاریخ سیاه، از منطقه شام و کشور سوریه زده می شود و آتش آن به سرعت شرق و غرب عالم را در می نوردد و خبر بزرگ آغاز عصر جدید اعلام می شود. خاورمیانه و حضور کشورهایی چون ایران، عراق، سوریه، حجاز، اردن، مصر، ترکیه و فلسطین در آن، در طول تاریخ، منشا حوادث و تحولات مهمی در دنیا بوده و مرکز بیشتر حوادث آخرالزمانی نیز خواهد بود. مهم ترین این حوادث، حوادث "قبل از خروج سفیانی" و نیز "خروج سفیانی" است که براساس نصوص و احادیث معتبر، نقطه آغازین تحولات منجر به ظهور، خروج سفیانی از شامات و تسلط او بر سوریه، خواهد بود.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">حال، آیا حوادث سوریه، همان حوادث نزدیک ظهور است یا ممکن است این حادثه نیز بدون هیچ ارتباطی با علائم مورد نظر روایات، رخ دهد و ارتباطی با حوادث مهدویت، نداشته باشد؟ و اگر این اتفاقات رخ دهد و حوادث سوریه منجر به رویدادهای آخرالزمانی گردد؛ وظیفه ما چیست؟ و آیا به ظهور، نزدیک شده ایم یا ده ها و صدها سال دیگر نیز باید منتظر بمانیم؟!</span></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">در این نوشتار، سیر رویدادهای آخرالزمانی سوریه "قبل از خروج جریان سفیانی" بررسی شده و بدون هیچ تطبیق و قضاوتی، در انتظار تغییرات و تحولات مورد نظر در حدیث امام باقر که به "حدیث تمهید مباشر"، شهرت یافته، خواهیم بود و با نگاه آینده ‏پژوهی، این حوادث را بررسی خواهیم کرد.</p><h5 dir="RTL" style="font-family: tahoma; text-align: center; margin: 20px 0px 10px; font-weight: normal; line-height: 12px; color: rgb(68, 68, 68); text-rendering: optimizelegibility; font-size: 12px; text-transform: uppercase;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">حوادث سوریه قبل از خروج سفیانی</span></h5><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">طبق "حدیث جابر از امام باقر" که به "حدیث تمهید مباشر"، شهرت یافته، رخ دادن مجموع "همه حوادث" در منطقه سوریه در فاصله "زمانی معین" و به "ترتیب" ذکر شده، سه شرط اساسی و کلید طلایی و بسیار مهم برای ورود به تحولات "حوادث سال ظهور" است؛ و لازم است، قبل از خروج سفیانی، سلسله&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 205);">حوادثی در سوریه</span><span style="color: rgb(0, 0, 205);">،</span>&nbsp;رخ دهد، از جمله:</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);">... وَ یَجِیئُکُمُ الصَّوْتُ مِنْ نَاحِیَةِ دِمَشْقَ بِالْفَتْحِ وَ تُخْسَفُ‏ قَرْیَةٌ مِنْ‏ قُرَى‏ الشَّامِ‏ تُسَمَّى الْجَابِیَةَ وَ تَسْقُطُ طَائِفَةٌ مِنْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ الْأَیْمَنِ وَ مَارِقَةٌ تَمْرُقُ مِنْ نَاحِیَةِ التُّرْکِ وَ یَعْقُبُهَا هَرْجُ الرُّومِ وَ سَیُقْبِلُ إِخْوَانُ التُّرْکِ حَتَّى یَنْزِلُوا الْجَزِیرَةَ وَ سَتُقْبِلُ مَارِقَةُ الرُّومِ حَتَّى یَنْزِلُوا الرَّمْلَةَ فَتِلْکَ السَّنَةَ یَا جَابِرُ اخْتِلَافٌ کَثِیرٌ فِی کُلِّ أَرْضٍ مِنْ نَاحِیَةِ الْعرب فَأَوَّلُ أَرْضِ تخرب، أَرْضُ الشَّامِ ... .</span>[v]</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">... صوتی بر دمشق همراه با فتح، دمیده می شود و زلزله ای در منطقه جابیه دمشق در سوریه، رخ خواهد داد و بخشی از مسجد اموی دمشق، تخریب خواهد شد ... آنگاه خروج کنندگانی از جانب ترکها، خروج خواهند کرد (ادعای استقلال مناطق کردنشین سوریه)؛ فتنه، اختلاف و قتل رومی ها (کشورهای غربی) را فراخواهد گرفت. برادران ترک، نیروهایی نظامی خویش را در الجزیرۀ سوریه ادامه می دهند (الجزیرۀ سوریه به مناطق متصل به مرز عراق اعم از الحسکۀ و دیر الزور و الرقة در شرق سوریه، اطلاق می شود)؛ و خروج کنندگانی از رومیان هم در رمله (میناء اشدود فلسطین اشغالی) نیروی نظامی پیاده می کنند؛ در این سال، اختلاف و فتنه سراسر سرزمین های عربی را فرا گرفته است. و اولین سرزمینی که تخریب می شود، سرزمین شام (سوریه) است ... .</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">البته در روایتی از امام علی، نیز مراحل و حوادث قبل از خروج سفیانی، چنین نقل شده است:</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);">إِذَا اخْتَلَفَ الرُّمْحَانِ بِالشَّامِ لَمْ تَنْجَلِ إِلَّا عَنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ قِیلَ وَ مَا هِیَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ رَجْفَةٌ تَکُونُ بِالشَّامِ یَهْلِکُ فِیهَا أَکْثَرُ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ یَجْعَلُهَا اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِینَ وَ عَذَاباً عَلَى الْکَافِرِینَ فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَانْظُرُوا إِلَى أَصْحَابِ الْبَرَاذِینِ الشُّهْبِ الْمَحْذُوفَةِ وَ الرَّایَاتِ الصُّفْرِ تُقْبِلُ مِنَ الْمَغْرِبِ حَتَّى تَحُلَّ بِالشَّامِ ... فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَانْظُرُوا خَسْفَ قَرْیَةٍ مِنْ دِمَشْقَ یُقَالُ لَهَا حَرَسْتَا فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ خَرَجَ ابْنُ آکِلَةِ الْأَکْبَادِ مِنَ الْوَادِی الْیَابِسِ حَتَّى یَسْتَوِیَ عَلَى مِنْبَرِ دِمَشْقَ فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَانْتَظِرُوا خُرُوجَ الْمَهْدِی‏.</span>[vi]</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">چون دو لشکر در منطقه شام و سوریه، درگیر جنگ شوند، یکی از آیات بزرگ الهی ظاهر می‌شود و آن رجفۀ در منطقه شام وسوریه است که بیش از صد هزار نفر، هلاک می‌شوند که برای مومنان رحمت و برای کافران عذاب است، بعد در انتظار ورود نیروهای نظامی پرچم های زرد رنگ از غرب سوریه (لبنان) و ادوات و ماشین های جنگی مجهز به پرتاب سلاح، باشید که به سرزمین شام و سوریه وارد خواهند شد ... سپس در انتظار زلزله و خسف منطقه حرستا دمشق در سوریه باشید و بعد از آن منتظر خروج سفیانی، پسر هند جگرخوار، باشید که از وادی یابس (مرز بین اردن و سوریه در استان درعا) خروج می‌کند تا بر دمشق دست یابد و بعد از آن منتظر قیام امام عصر باشید.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">بنابراین، ترتیب "حوادث قبل از خروج سفیانی"، از کتاب الغیبۀ نعمانی به نقل از امام علی و امام باقر، چنین خواهد بود:</span></p><ol style="padding: 0px 30px 0px 0px; margin: 0px 0px 10px 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><li dir="RTL" style="text-align: center; line-height: inherit;">اختلاف و جنگ بین دو پرچم و دو تفکر در منطقه شام و سوریه (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">اختلف الرمحان بالشام</span>)</li><li dir="RTL" style="text-align: center; line-height: inherit;">صوت با پیروزی در پایتخت منطقه شام، دمشق (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">یجیئکم صوت من ناحیۀ دمشق بالفتح</span>) و رجفۀ با رحمت برای مومنین و عذاب برای کافرین در سوریه (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">رجفۀ تکون بالشام یهلک فیها اکثر من مائۀ الف، یجعلها الله رحمۀ للمومنین و عذابا للکافرین</span>)</li><li dir="RTL" style="text-align: center; line-height: inherit;">ورود ادوات نظامی پیشرفته به سوریه (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">اصحاب البراذین الشهب المحذوفۀ</span>)</li><li dir="RTL" style="text-align: center; line-height: inherit;">ورود پرچم های زرد رنگ از غرب سوریه به این کشور (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">الرایات الصفر تقبل من المغرب حتی تحل بالشام</span>)</li><li dir="RTL" style="text-align: center; line-height: inherit;">خسف و زلزله دمشق در محور جابیه- حرستا (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">تخسف قریۀ من قری الشام تسمی الجابیۀ</span>)</li><li dir="RTL" style="text-align: center; line-height: inherit;">بخشی های از مسجد اموی دمشق، فرو می ریزد (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">تسقط طائفۀ من مسجد دمشق الایمن</span>)</li><li dir="RTL" style="text-align: center; line-height: inherit;">ادعای انفصال کردها از حاکمیت منطقه شام و سوریه (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">مارقۀ تمرق من ناحیۀ الترک</span>)</li><li dir="RTL" style="text-align: center; line-height: inherit;">حمله ترک ها به مناطق کردنشین سوریه (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">سیقبل اخوان الترک حتی ینزلوا الجزیرۀ</span>)</li><li dir="RTL" style="text-align: center; line-height: inherit;">بعد از این حوادث، منطقه شام و سوریه، واقعا تخریب می شود (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">اول ارض تخرب، ارض الشام</span>)</li><li dir="RTL" style="text-align: center; line-height: inherit;">غربی ها هرچند در این بین، خود از اختلاف و اضطراب و چه بسا جنگ جهانی، رنج می برند (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">هرج الروم</span>)</li><li dir="RTL" style="text-align: center; line-height: inherit;">غربی ها در دفاع از یهودیان، وارد رمله، میناء اشدود در فلسطین، می شوند (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">و ستقبل مارقۀ الروم حتی ینزلوا الرملۀ</span>)</li></ol><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">بنابراین، اگر حوادث منطقه شام و فعلی سوریه در زمان معاصر، به "ترتیب" ذکر شده در حدیث فوق و به فاصله "زمانی معین"، رخ دهد، به این معنا خواهد بود که وارد "تحولات عصر ظهور" در سوریه، شده ایم. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا.</span></p><h5 dir="RTL" style="font-family: tahoma; text-align: center; margin: 20px 0px 10px; font-weight: normal; line-height: 12px; color: rgb(68, 68, 68); text-rendering: optimizelegibility; font-size: 12px; text-transform: uppercase;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">حوادث سوریه و عراق بعد از خروج سفیانی</span></h5><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">آنگاه حدیث امام باقر، در ادامه، حوادث بعد از خروج سفیانی را تا حمله به عراق، نیز به اجمال، ذکر می کند:</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);">... ثُمَّ یَخْتَلِفُونَ عِنْدَ ذَلِکَ عَلَى ثَلَاثِ رَایَاتٍ رَایَةِ الْأَصْهَبِ وَ رَایَةِ الْأَبْقَعِ وَ رَایَةِ السُّفْیَانِیِّ فَیَلْتَقِی السُّفْیَانِیُّ بِالْأَبْقَعِ فَیَقْتَتِلُونَ وَ یَقْتُلُهُ السُّفْیَانِیُّ وَ مَنْ مَعَهُ ثُمَّ یَقْتُلُ الْأَصْهَبَ ثُمَّ لَا یَکُونُ لَهُ هِمَّةٌ إِلَّا الْإِقْبَالَ نَحْوَ الْعِرَاقِ وَ یَمُرُّ جَیْشُهُ بِقِرْقِیسَا فَیَقْتَتِلُونَ بِهَا فَیَقْتُلُ مِنَ الْجَبَّارِینَ مِائَةَ أَلْفٍ وَ یَبْعَثُ‏ السُّفْیَانِیُّ جَیْشاً إِلَى الْکُوفَةِ وَ عِدَّتُهُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً فَیُصِیبُونَ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ قَتْلًا وَ صَلْباً وَ سَبْیاً فَبَیْنَا هُمْ کَذَلِکَ إِذْ أَقْبَلَتْ رَایَاتٌ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ تَطْوِی الْمَنَازِلَ طَیّاً حَثِیثاً وَ مَعَهُمْ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْقَائِمِ ... .</span>[vii]</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">... در این زمان، سه پرچم در مقابل هم مى‏ایستند: لشکر نظامی اصهب، ابقع، سفیانى. در ابتدا سفیانى با ابقع مى‏جنگد و او و همراهانش را کشته و به دنبال آن اصهب را هلاک مى‏کند. پس از آن تمام هم و غم سفیانی، حمله به عراق است. سپاهیانش را به قرقیسیا (نزدیک شهر دیرالزور سوریه) مى‏رساند و در آنجا هم به جنگیدن مى‏پردازد. در این جنگ صد هزار نفر از جباران و ستمگران کشته مى‏شوند. پس از آن سفیانى، لشکر نظامی هفتاد هزار نفری را به سوى کوفه گسیل مى‏دارد ... و در این میان و در هنگام حمله سفیانی به عراق، لشکریانی از خراسان (ایران) برای دفع حمله سفیانی، به سرعت عازم عراق و کوفه خواهند شد که در میان آنها، اصحاب قائم و امام عصر نیز حضور دارند ... .</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">بنابراین، ترتیب "حوادث بعد از خروج سفیانی"، از کتاب الغیبۀ نعمانی به نقل از امام باقر، چنین خواهد بود:</span></p><ol style="padding: 0px 30px 0px 0px; margin: 0px 0px 10px 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><li dir="RTL" value="12" style="text-align: center; line-height: inherit;">سفیانی در کنار دو پرچم مخالف در سوریه، آشکار خواهد شد (ث<span style="color: rgb(0, 100, 0);">م یختلفون عند ذلک على ثلاث رایات رایة الأصهب و رایة الأبقع و رایة السفیانی</span>)</li><li dir="RTL" value="13" style="text-align: center; line-height: inherit;">سفیانی، معارضین، ابقع و حاکم سوریه، اصهب را به قتل می رساند و بر تمام گروه های درگیر در سوریه، پیروز خواهد شد (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">فیلتقی السفیانی بالأبقع فیقتتلون، فیقتله السفیانی و من تبعه ثم یقتل الأصهب</span>)</li><li dir="RTL" value="14" style="text-align: center; line-height: inherit;">آنگاه قصد حمله به عراق، را در سر می پروراند (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">ثم لا یکون له همة إلا الإقبال نحو العراق</span>)</li><li dir="RTL" value="15" style="text-align: center; line-height: inherit;">در میانه حمله به عراق، در منطقه قرقیسیا در نزدیکی شهر دیرالزور سوریه، سفیانی به جنگ با دشمنان شیعه، می‏پردازد (یمر جیشه بقرقیسیاء فیقتتلون بها فیقتل بها من الجبارین مائة ألف)</li><li dir="RTL" value="16" style="text-align: center; line-height: inherit;">سفیانی به عنوان آخرین حاکم سوریه، لشکری هفتاد هزار نفری را به کوفه، اعزام می کند که به قتل و کشتار مردم کوفه، مشغول خواهند شد (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">و یبعث السفیانی جیشا إلى الکوفة و عدتهم سبعون ألفا فیصیبون من أهل الکوفة قتلا و صلبا و سبیا</span>)</li><li dir="RTL" value="17" style="text-align: center; line-height: inherit;">در این بین و هنگام قتل و کشتار مردم کوفه توسط لشکر سفیانی، ایرانیان زمینه ساز ظهور لشکر سید خراسانی، وارد عراق خواهند شد که در میان آنها، اصحاب امام عصر نیز حضور دارند (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">فبینا هم کذلک إذ أقبلت رایات من قبل خراسان و تطوی المنازل طیا حثیثا و معهم نفر من أصحاب القائم</span>)</li></ol><h4 dir="RTL" style="font-family: tahoma; text-align: center; margin: 20px 0px 10px; font-weight: normal; line-height: 14px; color: rgb(37, 112, 187); text-rendering: optimizelegibility; text-transform: uppercase;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">ورود نظامی پرچم های زرد رنگ به سوریه</span></h4><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">از جمله، حوادث "قبل از خروج سفیانی" در منطقه شام، ورود "پرچم های زرد رنگ" از غرب کشور سوریه، در هنگام جنگ بین دو پرچم مقابل هم، به صحنه تحولات میدانی منطقه شام و سوریه، می باشدکه رخ داده است و یا در آینده رخ خواهد داد.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">در روایتی از امام علی، در کتاب الغیبۀ نعمانی، حوادث "سوریه قبل از خروج سفیانی"، چنین نقل شده است:</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);">إِذَا اخْتَلَفَ الرُّمْحَانِ بِالشَّامِ لَمْ تَنْجَلِ إِلَّا عَنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ قِیلَ وَ مَا هِیَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ رَجْفَةٌ تَکُونُ بِالشَّامِ یَهْلِکُ فِیهَا أَکْثَرُ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ یَجْعَلُهَا اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِینَ وَ عَذَاباً عَلَى الْکَافِرِینَ فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَانْظُرُوا إِلَى أَصْحَابِ الْبَرَاذِینِ الشُّهْبِ الْمَحْذُوفَةِ وَ الرَّایَاتِ الصُّفْرِ تُقْبِلُ مِنَ الْمَغْرِبِ حَتَّى تَحُلَّ بِالشَّامِ ... فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَانْظُرُوا خَسْفَ قَرْیَةٍ مِنْ دِمَشْقَ یُقَالُ لَهَا حَرَسْتَا فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ خَرَجَ ابْنُ آکِلَةِ الْأَکْبَادِ مِنَ الْوَادِی الْیَابِسِ حَتَّى یَسْتَوِیَ عَلَى مِنْبَرِ دِمَشْقَ فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَانْتَظِرُوا خُرُوجَ الْمَهْدِی‏.</span>[viii]</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">چون دو لشکر در منطقه شام و سوریه، درگیر جنگ شوند، یکی از آیات بزرگ الهی ظاهر می‌شود و آن رجفۀ شام است که بیش از صد هزار نفر، هلاک می‌شوند. این حادثه، برای مومنان رحمت و برای کافران عذاب است، بعد نگاه کنید به نیروهای نظامی پرچم های زرد رنگ از غرب سوریه (لبنان) و ادوات و ماشین های جنگی مجهز به پرتاب سلاح، که به سرزمین شام و سوریه وارد خواهند شد سپس انتظار خسف و زلزله منطقه حرستا دمشق باشید. و بعد از آن منتظر خروج سفیانی پسر هند جگرخوار باشید که از وادی یابس خروج می‌کند تا بر دمشق دست یابد و بعد از ان منتظر امام عصر باشید.</p><h5 dir="RTL" style="font-family: tahoma; text-align: center; margin: 20px 0px 10px; font-weight: normal; line-height: 12px; color: rgb(68, 68, 68); text-rendering: optimizelegibility; font-size: 12px; text-transform: uppercase;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">شرح مفردات و معانی لغوی حدیث</span></h5><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">ابتدا بایستی معنای لغوی کلمات و واژه های "براذین"، "الشهب" و "المحذوفۀ" در حدیث فوق را واکاوی کرد تا به واقعیات و درک حقایق، نزدیک تر شویم:</p><ul style="padding: 0px 30px 0px 0px; margin: 0px 0px 10px 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><li dir="RTL" style="margin-right: 5px; line-height: inherit; text-align: center;">&nbsp;البراذین: جمع برذون و هو الدابة[ix] و هی آلات التنقل:</li></ul><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">ماشین و ابزار انتقال.</p><ul style="padding: 0px 30px 0px 0px; margin: 0px 0px 10px 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><li dir="RTL" style="margin-right: 5px; line-height: inherit; text-align: center;">&nbsp;الشهب: اللهب و الشِّهَابُ: شُعْلَةُ نارٍ ساطِعَة[x]؛ الشعلة الساطعة من النار الموقدة و من العارض فی الجو[xi] وکتیبة شهباء أی لِمَا فیها من بَیاضِ السِّلاحِ و الحدید[xii] مدججة بالأسلحة:</li></ul><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">شعله های آتش زبانه می کشد و شعله که از آتش، که در جو و هوا، ایجاد می شود.</p><ul style="padding: 0px 30px 0px 0px; margin: 0px 0px 10px 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><li dir="RTL" style="margin-right: 5px; line-height: inherit; text-align: center;">&nbsp;الحذف: نوع من أنواع الرمی ما وضع بین الأصابع و الکف و رمی بالإبهام، و المحذوفة التی ترمی بطریقة الحذف و هی أن یوضع المرمی بین الإبهام و وسط السبابة أو السبابتین معاً، و یتم رمیه بالإبهام، و هذه الطریقة أشبه شیء بها هی الدبابات و المدافع المرکبة على آلیات لأن طریقة رمایتها مطابقة لما کان العرب یطلقون علیه برمی الحذف:</li></ul><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">نوعی از پرتاب، که بین انگشتان دست به حالت گرد، ایجاد و پرتاب می شود.</p><ul style="padding: 0px 30px 0px 0px; margin: 0px 0px 10px 25px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><li dir="RTL" style="margin-right: 5px; line-height: inherit; text-align: center;">اذن، نزول البراذین الشهب المحذوفة، وهی کنایة عن الدبابات أو الراجمات أو المدفعیة المحمولة عبر العجلات أو کلها. فتکون تلک البراذین هی الدبابات والمدرعات والهمرات وغیرها من المعدات المستخدمة فی الحروب البریة الحدیثة، والتی تقذف الصواریخ والقذائف:</li></ul><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">بنابراین، با توجه به معانی عربی "البراذین الشهب المحذوفۀ"، ترجمه این بخش از حدیث و به زبان فارسی، چنین است: ادوات و ماشین های جنگی مجهز به پرتاب سلاح و موشک با سرعت فراوان که شعله آتش از آن، زبانه می‏کشد، همانطور که در تصاویر، مشاهده خواهد شد. [xiii]</p><h4 dir="RTL" style="font-family: tahoma; margin: 20px 0px 10px; font-weight: normal; line-height: 14px; color: rgb(37, 112, 187); text-rendering: optimizelegibility; text-transform: uppercase; text-align: center;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0);">آیا نظامیان غربی، در سال ظهور، وارد سوریه خواهند شد؟</strong></h4><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">و اما عبارت "تقبل من المغرب حتی تحل بالشام"، ظاهر این است که به مغرب الشام، یعنی غرب سوریه (لبنان)، اطلاق می‏شود. البته برخی کلمه "المغرب" را به نیروهای غربی (رومی)، تفسیر کرده اند که بسیار بعید، بنظر می رسد. زیرا:</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">1. غربی ها، همانطور که حدیث امام باقر، در ادامه ذکر می کند درگیر اختلاف، بحران و چه بسا جنگ جهانی سوم خواهند شد (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">هرج و مرج الروم</span>) و اصولا فرصت حضور نظامی مستقیم در قلب سوریه و مکان های درگیری بین حاکم سوریه (اصهب) و ابقع (معارضین و مخالفین) را پیدا نخواهند کرد.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">2. در صورت ورود مستقیم نظامیان غربی ها به کشور سوریه و آغاز جنگ با حکومت سوریه (اصهب) در عصر ظهور، قبل از خروج سفیانی، با اشغال نظامی سوریه توسط غربی ها، حاکم سوریه به قتل خواهد رسید، در حالیکه طبق احادیث، حاکم سوریه (اصهب) و نظامیان تحت امر او، تا زمان خروج سفیانی در کشور سوریه، حضور دارند و مشغول جنگ با مخالفین (ابقع) و گروهای معارض خویش هستند. و این سفیانی، خواهد بود که حاکم سوریه (اصهب) و مخالفین (ابقع) را به قتل می رساند و نه نظامیان غربی. بنابراین، حاکم سوریه تا زمان خروج سفیانی، در مسند قدرت و حکومت، باقی خواهد ماند.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">3. آنچه این دیدگاه را بسیار تقویت می کند، سفیانی که بعد از این وقایع، وارد سوریه می شود، اصولا هم پیمان غرب می‏باشد (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">فی عنقه صلیب</span>)؛ بنابراین، اگر "رایات الصفر تقبل من المغرب"، همان پرچم های غربی ها، باشد و اشاره به این باشد که نظامیان غربی قبل از خروج سفیانی، به سوریه وارد خواهند شد، پس غربی ها، دیگر چه نیازی به مقدمه چینی برای به صحنه آوردن نماینده و هم پیمان خویش یعنی سفیانی به صحنه نظامی سوریه را دارند؟، زیرا طبق این فرض، خود غربی ها از مدت ها قبل در سوریه، نیروی نظامی پیاده کرده اند و مستقیما، وارد جنگ سوریه شده‏اند؟؛ بنابراین، قبل از خروج سفیانی، کشور سوریه، شاهد حضور نظامیان غربی در قلب دمشق، نخواهد بود.[xiv]</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">4. مضاف بر اینکه، در روایات و عصر حضور معصومین، برای غربی ها، واژه "روم"، کاربرد داشته است و کلمه "غرب"، از اصطلاحات جدید عصر معاصر است. و اصولا همانگونه که ذکر گردید، در احادیث معتبر، اشاره ای به ورد نظامیان غربی به سوریه قبل از خروج سفیانی، نشده است.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">بنابراین، منظور از مغرب الشام، یعنی غرب سوریه، لبنان می باشد و نه غربی ها. و ترجمه حدیث، چنین می شود:</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);">... فَانْظُرُوا إِلَى أَصْحَابِ الْبَرَاذِینِ الشُّهْبِ وَ الرَّایَاتِ الصُّفْرِ تُقْبِلُ مِنَ الْمَغْرِبِ حَتَّى تَحُلَّ بِالشَّامِ ... .</span>[xv]</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">... نگاه کنید به نیروهای نظامی پرچم های زرد رنگ از غرب سوریه (لبنان) و ادوات و ماشین های جنگی مجهز به پرتاب سلاح، که به سرزمین شام و سوریه وارد خواهند شد ... .</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">حدیث فوق الذکر، اشاره دارد در پی حادثه صوت و رجفۀ، آثار رحمت برای مومنین و شیعیان و عذاب برای کافرین و نواصب و دشمنان، پیش از پیش آشکار خواهد شد (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">یجعلها الله رحمۀ للمومنین و عذابا علی الکافرین</span>) که این عبارت، بیانگر این است حادثه "رجفۀ و صوت" دمشق، و متعاقب آن ورود نیروهای نظامی از غرب سوریه به این کشور (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">الرایات الصفر تقبل من المغرب حتی تحل بالشام</span>)، و به صحنه آمدن ادوات نظامی (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">البراذین الشهب</span>)، نقش اساسی در تغییر معادلات نظامی و سیاسی در عرصه میدانی سوریه، برجای خواهد گذاشت به گونه ای احادیث از این موضوع، حکایت دارد و سوریه به دست نواصب و مخالفین شیعه، تا سال ظهور، سقوط نخواهد کرد.</p><h4 dir="RTL" style="font-family: tahoma; text-align: center; margin: 20px 0px 10px; font-weight: normal; line-height: 14px; color: rgb(37, 112, 187); text-rendering: optimizelegibility; text-transform: uppercase;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">حدیث به آینده و حزب الله لبنان، اشاره دارد</span></h4><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">بنابراین، ممکن است، مصداق واضح از غرب شام، ورورد تشکیلات نظامی شیعی"حزب الله لبنان" باشد، چراکه در اثر "رجفۀ و صوت دمشق" که قبل از این مرحله (ورود پرچم های زرد رنگ به سوریه)، رخ داده است و حدیث از رجفۀ و صوت به "رحمۀ للمومنین و عذابا علی الکافرین" تعبیر کرده است، در واقع چنین خواهد بود و با ورود نظامی حزب الله از غرب شام به صحنه تحولات فتنه سوریه، معادلات میدانی فتنه شام، تغییر خواهد کرد. البته به شرطها و شروطها؛ اگر خدواند عمر تشکیلات حزب الله لبنان را تا زمان ظهور امام عصر، نگه دارد ان شاء الله که حتما چنین خواهد بود.[xvi]</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">برای تقریب به ذهن، شبیه اتفاقی که هنگام نبرد و جنگ های القلمون و القصیر و زبدانی، در هنگام ورود نیروهای نظامی حزب الله لبنان (از غرب سوریه) با ماشین ها و ادوات جنگی مجهز به پرتاب سلاح و موشک، برای تغییر معادلات منطقه شام و جبهه سوریه، رخ داد و یا ممکن است در آینده و در سال ظهور نیز تکرار شود:</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">و نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، در حدیث "رایات الصفر"، هیچ اشاره ای به حضور فراگیر پرچم های زرد رنگ در مناطق جبهه شرقی سوریه، نشده است. از اینرو، ممکن است این ورود و حضور نظامی، بیشتر سبب حفظ امنیت خویش و در مناطق نزدیک به غرب سوریه و لبنان بوده باشد. البته هرچند به دلیل اینکه، در حدیث امام باقر، به وقوع و گشایش رحمت برای مومنین منطقه شام، اشاره شده است (<span style="color: rgb(0, 100, 0);">رحمۀ للمومنین و عذابا رعلی الکافرین</span>)، و در نهایت، این حضور پرچم های زرد رنگ (الرایات الصفر) از غرب سوریه (لبنان)، به تامین امنیت بیشتر شیعه در منطقه شام و تغییر معادلات میدانی منطقه شام و سوریه نیز خواهد شد.[xvii] کما اینکه، شواهدی نیز بر این مدعا، استوار است:</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);">... یَخْرُجُ بِالشَّامِ فَیَنْقَادُ لَهُ أَهْلُ الشَّامِ إِلَّا طَوَائِفُ مِنَ الْمُقِیمِینَ عَلَى الْحَقِّ یَعْصِمُهُمُ اللَّهُ مِنَ الْخُرُوجِ مَعَه‏...</span>[xviii]</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">... مردم&nbsp; منطقه شام از سفیانی اطاعت می‌کنند بجز پویندگان راه حق (شیعیان) که خداوند آنها را از شر خروج و همراهی با سفیانی، حفظ می‌کند ... .</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">بی شک، طبق فرموده پیامبر، مصداق عبارت "طوائف من المقیمین علی الحق" در روایت مورد اشاره، شیعیان و پیروان امیرالمومنین، علی بن ابیطالب، می باشند که منطبق بر شیعیان لبنان و حزب الله، می&nbsp;باشد که ان شاء الله در هنگام خروج سفیانی، از شر همراهی و بیعت با لشکریان سفیانی و جبهه کفر و شیطان، در امان خواهند ماند، همانطور که پیداست.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">چرا، شیعیان منطقه شام، از شر همراهی با سفیانی آخرین حاکم سوریه در امان خواهند بود؟ این امر، دلالت بر این دارد که قبل از حضور این خبیث بر حکومت منطقه شام، شیعه با تمهیدات لازم و آمادگی های نظامی، توانسته است آینده و امنیت خویش را تضمین نماید.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">چنانکه، عدم اطاعت از نماینده جبهه باطل و سفیانی، بر غالب شیعیان منطقه شام، حاکم خواهد بود، تنها منحصر به این دوره حکومت سفیانی، نیز نخواهد بود و شیعیان منطقه شام (ابدال الشام)، مفتخر و متصف به حضور در زمره اصحاب و یاران خاص امام عصر و حکومت جهانی اسلام، نیز خواهند شد:</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);">یُبَایِعُ الْقَائِمَ بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ نَیِّفٌ عِدَّةَ أَهْلِ بَدْرٍ فِیهِمُ النُّجَبَاءُ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَ الْأَبْدَالُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَ الْأَخْیَارُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ... .</span>[xix]</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;">با امام عصر و قائم آل محمد، 313 نفر به تعداد اصحاب بدر، بیعت می کنند که در میان آنها، نجباء مصر، ابدال شام، اخیار و عصائب عراق، حضور دارند ... .</p><div style="margin-bottom: 0px;"><p style="margin: 15px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 15px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">فرهنگ نیوز</p><hr size="1" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px; text-align: center; margin: 15px 0px; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(226, 226, 226); height: 1px; padding: 0px;"><div id="edn1" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[i]. صافی گلپایگانی، منتخب الأثر فی الإمام الثانی عشر، ج‏3، ص 303</p></div><div id="edn2" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[ii]. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 63. مجلسی، بحارالانوار، ج 22، ص 326.</p></div><div id="edn3" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[iii] . برای آگاهی بیشتر، ر.ک: سایت جلال الدین علی الصغیر، اسئله و ردود، سوال 196.</p></div><div id="edn4" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[iv] . نعمانی، الغیبۀ، ص 294. مجلسی، بحارالانوار، ج 52، ص 104.</p></div><div id="edn5" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[v] . نعمانی، الغیبۀ، ص 279.</p></div><div id="edn6" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[vi] . نعمانی، الغیبۀ، ص 305. شیخ طوسی، الغیبۀ، ص 461. مجلسی، بحارالانوار، ج 52، ص 253.</p></div><div id="edn7" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[vii] . نعمانی، الغیبۀ، ص 280.</p></div><div id="edn8" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[viii] . نعمانی، الغیبۀ، ص 305. شیخ طوسی، الغیبۀ، ص 461. مجلسی، بحارالانوار، ج 52، ص 253.</p></div><div id="edn9" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[ix] . ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 51.</p></div><div id="edn10" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[x] . ابن منظور، لسان العرب، ج 1، ص 509.</p></div><div id="edn11" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[xi] . مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج 6، ص 152.</p></div><div id="edn12" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[xii] . ابن منظور، لسان العرب، ج 1، ص 508.</p></div><div id="edn13" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[xiii] . جلال الدین علی الصغیر، علامات الظهور بحث فی فقۀ الدلالۀ، ج 2، ص 194-195.</p></div><div id="edn14" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[xiv] . جلال الدین علی الصغیر، علامات الظهور بحث فی فقۀ الدلالۀ، ج 2، ص 197.</p></div><div id="edn15" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[xv] . نعمانی، الغیبۀ، ص 305. شیخ طوسی، الغیبۀ، ص 461. مجلسی، بحارالانوار، ج 52، ص 253.</p></div><div id="edn16" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[xvi] . سایت جلال الدین علی الصغیر، اسئلۀ و ردود، سوال 75.</p></div><div id="edn17" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[xvii] . برای آگاهی بیشتر، ر.ک: جلال الدین علی الصغیر، علامات الظهور بحث فی فقۀ الدلالۀ، ج 2، ص 194-198.</p></div><div id="edn18" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;">[xviii] . نعمانی، الغیبه، ص305.</p></div><div id="edn19"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">[xix] . شیخ طوسی، الغیبۀ، ص 477.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; text-align: center;"><font color="#666666" face="tahoma" size="1"><a href="http://www.alvadossadegh.com/fa/article/mahdaviat/zohoor-2/104463.html" style="color: rgb(164, 202, 207); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.2s;">http://www.alvadossadegh.com/fa/article/mahdaviat/zohoor-2/104463.html</a></font></p></div></div></div><div class="post-details bottom" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; color: rgb(136, 136, 136); cursor: default; position: relative; margin-top: 15px; padding: 5px 10px; border-top: 1px solid rgba(172, 186, 192, 0.2); background: rgb(252, 252, 252); text-align: start;"></div></div>