به ddddd12 خوش آمدید ادبی ؛ اجتماعی ؛ فرهنگی ؛ علمی http://ddddd12.mihanblog.com 2019-08-19T00:01:20+01:00 text/html 2019-08-14T13:35:25+01:00 ddddd12.mihanblog.com چگونه یک تعمیرکار تبلت سر مشتری کلاه می گذارد http://ddddd12.mihanblog.com/post/478 <div style="text-align: center;"><div class="title" style="color: rgb(0, 0, 3); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 10px; text-align: start; background-color: rgb(221, 203, 159);"><div class="post_info"><ul style="margin: 0px 45px 0px 0px; padding: 0px; list-style: none; cursor: default;"><li class="author" style="text-align: center; float: right; margin-left: 15px; color: rgb(0, 0, 2); font-family: &quot;b yekan&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, Helvetica; font-size: 13px; background: url(&quot;//cdn.bayan.ir/blog/templates/389/post_info.png&quot;) right -510px no-repeat; padding-right: 17px;">چشم انتظار گل نرگس</li><li class="comment" style="float: right; margin-left: 15px; color: rgb(0, 0, 2); font-family: &quot;b yekan&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, Helvetica; font-size: 13px; background: url(&quot;//cdn.bayan.ir/blog/templates/389/post_info.png&quot;) right -170px no-repeat; height: 16px; padding-right: 20px;"><a href="http://ddddd12.blog.ir/post/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF#comments" style="color: rgb(100, 69, 39); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">۰&nbsp;نظر</a></li></ul></div><div class="clear" style="clear: both;"></div></div><div class="body" style="color: rgb(111, 94, 78); font-size: 12px; overflow: hidden; height: auto; line-height: 2.2em; margin: 6px 45px 0px 25px; font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; text-align: start; background-color: rgb(221, 203, 159);"><div class="cnt post_list" style="text-align: center; padding-bottom: 15px;"><p style="margin: 0.5em 0px;"><font size="5">با سلام بر آنان که بی مزد و منّت کلاهبرداران را به جامعه معرفی می نمایند</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font size="5">این جریان واقعی است و تمام مدارک آن موجود است</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font size="5">در مردادماه سال98به فروشگاه آقای یعقوبی وارد شدم مبلغ یکصد و هشتاد هزار تومان بابت</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font size="5">تعویض باتری تبلت پرداخت نمودم درست روزی که قرار بود از مشهد مقّدس به شهرستان</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font size="5">بازگردم متوجه شدم که باتری اصلی با باتری جدید تعویض نشده است و فقط یک شوک الکتریکی به همان باتری</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font size="5">اصلی وارد شده است&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font size="5">برای همین به تمام زائرین عزیز هشدار می دهم مواظب کلاهبرداری افرادی مثل ایشان</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font size="5">باشید نشانی این فرد در زمان نوشتن مطلب به این شرح می باشد</font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><font size="5">مشهد مقّدس - میدان شریعتی - پاساژ مرمر</font></p></div></div></div> text/html 2019-08-09T06:36:59+01:00 ddddd12.mihanblog.com فریادرس http://ddddd12.mihanblog.com/post/480 <div style="text-align: center;"><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><img src="http://bayanbox.ir/preview/8515470610466143721/gol-narges.jpg" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 18px;">به خیال خالِ رویت، شده طی بساط عمرم<br>نظری به حال زارم که تو منجی جهانی</span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 18px;">ز چه رو شبی به سویم، نظری نمی نمایی<br>به برم نمی نشینی، به برت نمی نشانی</span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 18px;">تو که واقفی زحالِ دلِ زارِ ناتوانم<br>چه شود اگر نمایی نظری به ناتوانی</span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 18px;">این اشعار را در کتاب فریادرس دیدم</span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 18px;">خیلی زیباست</span></span></p></div> text/html 2019-08-05T12:43:03+01:00 ddddd12.mihanblog.com کنار حوض گل بسی ماندم که می آیی http://ddddd12.mihanblog.com/post/479 <div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8368828292/howz_gol_ddddd12.jpg"></div> text/html 2019-07-21T10:51:09+01:00 ddddd12.mihanblog.com خدا http://ddddd12.mihanblog.com/post/475 <div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-size: 12px; padding: 0px; background-color: rgb(226, 226, 226);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8367058368/god_ddddd12.jpg" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(111, 94, 78); padding: 0px; background-color: rgb(226, 226, 226);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#008000" face="Mihan-Yekan" style="" size="4"><br></font></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(111, 94, 78); padding: 0px; background-color: rgb(226, 226, 226);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#008000" face="Mihan-Yekan" size="4">براستی دنیا اگر خدایی نداشت، دنیا اگر دست خدا نبود، اگر پشت ما نمی ایستاد، اگر نمی گفت من هستم با یاد من آرام باش، اگر نمی گفت دلت با من قرص باشد، آن وقت دنیا به چه چیزی می ارزید؟ شاید بگویید عشق هست، مهر فرزند هست، لبخند هست، زیباییهای دنیا هست، اما هیچ یک آنجا که تویی و تنهاییت نیستند، آنجا که تویی و دردهای نهانیت نیستند، و فقط همین نیست، داشتنهای دنیا، زیباییهایش، خنده هایش در برابر دردها و نداشتن ها و گریه هایش اندک است. یک شبانه روز بخندی یادت نمی ماند، یک لحظه بترسی چنان که دنیا در برابر چشمانت</font></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(111, 94, 78); padding: 0px; background-color: rgb(226, 226, 226);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#008000" face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;تیره و تار شود تا ابد در خاطرت می ماند.</font></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(111, 94, 78); padding: 0px; background-color: rgb(226, 226, 226);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#008000" face="Mihan-Yekan" style="" size="4">&nbsp;&nbsp; دنیا فقط یک چیز دارد، یک کس دارد که به همه ی داشتهای دنیا و همه ی نداشته هایش، به همه ی خنده ها و گریه هایش، به همه ی زیباییها و زشتهایش می ارزد و آن خداست. و چه بی چیز و چه تنهاست آن کس که خدا ندارد.</font></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-size: 12px; padding: 0px; background-color: rgb(226, 226, 226);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="3" color="#008000"><br></font></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-size: 12px; padding: 0px; background-color: rgb(226, 226, 226);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://zamzamenasim.parsiblog.com/Posts/278" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">http://zamzamenasim.parsiblog.com/Posts/278</a></span></p></div> text/html 2019-07-18T10:56:49+01:00 ddddd12.mihanblog.com وای مجری لیوان را خورد http://ddddd12.mihanblog.com/post/477 <div style="text-align: center;"><div class="row jumbotron" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding: 0px; margin-bottom: 30px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238); border-radius: 6px;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="margin-top: 0px; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding-right: 20px; float: right !important;"><li role="presentation" class="active" style="margin-right: 5px; line-height: 2.2em; box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; display: block; float: left; margin-bottom: -1px;"><a href="https://www.namasha.com/dd12" style="color: rgb(85, 85, 85); cursor: default; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(255, 255, 255); overflow-wrap: break-word; position: relative; display: block; padding: 10px 15px; margin-right: 2px; line-height: 1.42857; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) transparent; border-image: initial; border-radius: 4px 4px 0px 0px;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; padding: 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="row" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7203884301" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/9QFEnlWr" title="وای مجری لیوان را خورد" class="video-thumbnail" style="color: rgb(35, 82, 124); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><img src="https://s1.namasha.com/images/preview/7203884301-320x180.jpg" alt="وای مجری لیوان را خورد" class="img-responsive" style="vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; display: block; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important;">02:16</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; background: rgba(20, 22, 23, 0.75); transition: background-color 0.2s ease 0s;"></div></a><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="https://www.namasha.com/v/9QFEnlWr" title="وای مجری لیوان را خورد" class="text-danger" style="color: rgb(169, 68, 66); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word;">وای مجری لیوان را خورد</a></div></div></div></div></div> text/html 2019-07-18T10:52:13+01:00 ddddd12.mihanblog.com خرمنکوب گندم http://ddddd12.mihanblog.com/post/476 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><div class="row jumbotron" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding: 0px; margin-bottom: 30px; background-color: rgb(238, 238, 238); border-radius: 6px;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding-right: 20px; float: right !important;"><li role="presentation" class="active" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; display: block; float: left; margin-bottom: -1px;"><a href="https://www.namasha.com/ddddd12" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word; position: relative; display: block; padding: 10px 15px; margin-right: 2px; line-height: 1.42857; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) transparent; border-image: initial; border-radius: 4px 4px 0px 0px; cursor: default;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; padding: 0px 10px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div class="row" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7204210321" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/pr9Q3QXe" title="فیلمبرداری از خرمنکوب گندم" class="video-thumbnail" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; color: rgb(35, 82, 124); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><img src="https://s1.namasha.com/images/preview/7204210321-320x180.jpg" alt="فیلمبرداری از خرمنکوب گندم" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px;">02:00</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; background: rgba(20, 22, 23, 0.75); transition: background-color 0.2s ease 0s;"></div></a><div style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><br></div></div></div></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font size="5"><a href="https://www.namasha.com/v/pr9Q3QXe" title="فیلمبرداری از خرمنکوب گندم" class="text-danger" style="color: rgb(169, 68, 66); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word;">فیلمبرداری از خرمنکوب گندم</a>&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font size="5"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font size="5">به این می شود گفت نان حلال ,&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font size="5"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font size="5">بلافاصله بعد از ریختن گندم ها&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font size="5"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font size="5">در<span style="-webkit-text-stroke-width: 0.07px;">کیسه</span></font><span style="font-size: xx-large; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">&nbsp; زکات آن را&nbsp;</span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font size="6"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font size="6">حساب می کنند&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font size="5"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font size="5">البته در این فیلم فقط مرحله اوّل&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font size="5"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font size="5"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font size="5">به نمایش درآمده است</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font size="5"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font size="5">&nbsp;و کار پر&nbsp;</font><span style="font-size: x-large; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">مشقّتی است</span></div></div> text/html 2019-07-07T09:11:36+01:00 ddddd12.mihanblog.com نخستین پیشگویی بابا وانگا در سال ۲۰۱۹ به وقوع پیوست http://ddddd12.mihanblog.com/post/474 <div style="text-align: center;"><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box;"><font color="#0000ff" face="monospace" size="5">به گزارش&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.yjc.ir/fa/world" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; background-color: transparent; outline-offset: -2px; text-decoration-line: none !important;">گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوا</a><a href="https://www.yjc.ir/fa/world" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; outline: none; background-color: transparent;">ن</a></span>&nbsp;به نقل از پایگاه اینترنتی اکسپرس، انفجار یک شهاب سنگ بزرگ و کمیاب [در برخورد با زمین] یکی از پیشگویی‌های&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">بابا وانگا</span>&nbsp;در سال ۲۰۱۹ بود که روز جمعه در کوبا به تحقق پیوست.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box;"><font color="#0000ff" face="monospace" size="5">یک شهاب سنگ نادر روز جمعه پس از برخورد با زمین منفجر شد و در بخش‌های غربی کوبا فرود آمد. انفجار این شهاب سنگ در روستا‌های ایالت پینار دل ریو قابل مشاهده بوده است. ساکنان یکی از روستا‌های این منطقه گفته‌اند پس از شنیدن صدای انفجار، دود زرد رنگی از محل انفجار برخاست که پس از یک دقیقه فروکش کرد.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box;"><font color="#0000ff" face="monospace" size="5"><img class="image_btn img-responsive2" title="نخستین پیشگویی بابا وانگا در سال ۲۰۱۹ به وقوع پیوست!" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/11/15/9380974_665.jpg" alt="نخستین پیشگویی بابا وانگا در سال ۲۰۱۹ به وقوع پیوست!" width="555" height="333" align="" style="vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px; padding: 2px; box-sizing: border-box;"></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box;"><font color="#0000ff" face="monospace" size="5">رسانه‌های محلی گزارش دادند در پی برخورد این&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">شهاب سنگ</span>&nbsp;به زمین، خساراتی به خانه‌های روستایی منطقه وارد شده است. تاکنون درباره تعداد تلفات احتمالی این رویداد، گزارشی منتشر نشده است.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box;"><font color="#0000ff" face="monospace" size="5">گفته می‌شود چنین حادثه‌ای سال‌ها قبل در جنوب فلوریدا رخ داد که در آن پس از برخورد شهاب سنگ به زمین دود زرد و نارنجی از آن متصاعد شد. دانشمندان و کاوشگران چندین سازمان در کوبا از جمله موسسه ژئوفیزیک و نجوم این کشور، سقوط این شهاب سنگ در بخش‌هایی از کوبا را تایید کرده‌اند.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box;"><font color="#0000ff" face="monospace" size="5"><img class="image_btn img-responsive2" title="نخستین پیشگویی بابا وانگا در سال ۲۰۱۹ به وقوع پیوست!" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/11/15/9380972_931.jpg" alt="نخستین پیشگویی بابا وانگا در سال ۲۰۱۹ به وقوع پیوست!" width="555" height="329" align="" style="vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px; padding: 2px; box-sizing: border-box;"></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box;"><font color="#0000ff" face="monospace" size="5">در حالی خبر انفجار شهاب سنگ در کوبا تایید شده است که «بابا وانگا» (پیرزن نابینای بلغاری که در زمان حیات به نوستراداموس منطقه بالکان معروف بود) در پیش‌گویی‌های درباره حوادث طبیعی سال ۲۰۱۹ از برخورد یک شهاب سنگ غول پیکر به زمین خبر داده بود.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box;"><font color="#0000ff" face="monospace" size="5">این پیشگوی نابینا پیش‌بینی کرده بود که در سال ۲۰۱۹ روسیه هدف یک شهاب سنگ غول پیکر قرار خواهد گرفت. این در حالی است که محل وقوع حادثه در ۱۰ هزار کیلومتری روسیه رخ داده است. آخرین انفجار شهاب سنگ در روسیه به فوریه ۲۰۱۳ باز می‌گردد که موجب شکسته شدن پنجره‌ها در شش روستا شد و تقریبا ۱۵۰۰ زخمی بر جای گذاشت.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box;"><font color="#0000ff" face="monospace" size="5">بابا وانگا همچنین در پیش‌گویی‌های خود درباره سال&nbsp;۲۰۱۹ به ترور رئیس‌جمهور روسیه (ولادیمیر پوتین) اشاره کرده است. او پیشگویی کرده که تلاش برای ترور پوتین از داخل تیم امنیتی او صورت می‌گیرد اما مشخص نکرده است که این سوءقصد به مرگ رئیس‌جمهور روسیه منجر خواهد شد یا خیر. جالب آنکه&nbsp;نیرو‌های امنیتی صربستان حدود دو هفته پیش (<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.yjc.ir/fa/news/6800786/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D8%B4%D8%AF" target="_blank" rel="noopener" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; outline: none; background-color: transparent;">اینجا</a></span></span>) اعلام کردند فردی را بازداشت کرده‌اند که قصد داشته رئیس‌جمهور روسیه را در جریان سفر به این کشور ترور کند</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box;"><font color="#0000ff" face="monospace" size="5">www.yjc.ir/fa/news/6821602</font></p></div> text/html 2019-07-07T09:10:39+01:00 ddddd12.mihanblog.com پوتین و ترامپ در تیررس بابا وانگا http://ddddd12.mihanblog.com/post/473 <div style="text-align: center;"><div class="title" style="color: rgb(111, 94, 78); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 45px; font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box;"><h1 class="Htags" style="font-family: Yekan, Yekan, Times, Arial, serif; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: 400; padding: 0px;"><a class="title" href="https://www.yjc.ir/fa/news/6767497/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; line-height: 45px; outline-offset: -2px; text-decoration-line: none !important;"><font color="#0000ff" size="4" face="cursive">پیرزن نابینای بلغاری چه اتفاقاتی را برای پوتین&nbsp;</font></a></h1><h1 class="Htags" style="font-family: Yekan, Yekan, Times, Arial, serif; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: 400; padding: 0px;"><a class="title" href="https://www.yjc.ir/fa/news/6767497/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; line-height: 45px; outline-offset: -2px; text-decoration-line: none !important;"><font color="#0000ff" size="4" face="cursive">و ترامپ در سال ۲۰۱۹ پیشگویی کرده است؟!</font></a></h1></div><div class="subtitle" style="color: rgb(111, 94, 78); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 23px; font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(247, 247, 247); border: 1px solid rgb(221, 221, 221); margin-bottom: 10px; padding: 10px; text-align: justify;"><font color="#0000ff" size="4" face="cursive"></font></div><div class="readmore" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><a href="http://ddddd12.blog.ir/post/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7" style="color: rgb(100, 69, 39); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0s; margin: 1px 1px 1px 3px; font-family: &quot;B yekan&quot;, &quot;b traffic&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Arial, Helvetica; font-size: 13px; font-weight: bold; padding-left: 10px; background: url(&quot;//cdn.bayan.ir/blog/templates/389/readmore.png&quot;) left 7px no-repeat;">ادامه مطلب</a></div></div> text/html 2019-07-06T05:02:04+01:00 ddddd12.mihanblog.com ناتوان شدن آمریکا و اروپا در آخر الزّمان http://ddddd12.mihanblog.com/post/470 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">پیشبینی شگفت امام علی(علیه السّلام)&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">در بارۀ ناتوان شدن آمریکا و اروپا در آخرالزّمان</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">امیر مؤمنان علی(علیه السّلام)، در بیان نشانه های قیام قائم(علیه السّلام)،</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;فرمود: ...&nbsp; پادشاه رومیان ناتوان شود و عربها چیره شوند و مردمان، مانند</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;جنبش مورچگان، سوی آشوبها بخیزند...(1).</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">بی گمان، امام علی(علیه السّلام) در این روایت از روی دادن برخی آشوبها و جنگهای پیاپی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;و ناتوان شدن پادشاه رومیان و فروریزی جایگاه و توانایی دولتهای اروپایی و آمریکایی در جهان،</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;به ویژه خاورمیانه، خبر داده است، و به پیشرفت و نیرومندشدن برخی گروههای عرب سَلَفی (گذشته گرا)&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">مانند اَعْرَج کِنْدی و پیروانش در لیبی و اَبْقَع فِهْری و پیروانش در مصر و عُثْمان سُفْیانی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;و پیروانش در سوریه و اَصْهَب مَرْوانی و پیروانش در عراق اشاره کرده است!</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">———————————</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;1.إلزام الناصب، ج 2، ص 158، خطبۀ بیان 1 (ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی)</font></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4" style="color: rgb(153, 153, 153); text-decoration-line: none;"><a href="http://ddddd12.blog.ir/post/amrika" style="color: rgb(153, 153, 153); text-decoration-line: none;">http://ddddd12.blog.ir/post/amrika</a></font></div><div><br></div></div> text/html 2019-06-28T09:06:28+01:00 ddddd12.mihanblog.com تولید برق رایگان 220ولت http://ddddd12.mihanblog.com/post/472 <div style="text-align: center;"><div class="row jumbotron" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding: 0px; margin-bottom: 30px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238); border-radius: 6px;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding-right: 20px; float: right !important;"><li role="presentation" class="active" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; display: block; float: left; margin-bottom: -1px;"><a href="https://www.namasha.com/ddddd12" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word; position: relative; display: block; padding: 10px 15px; margin-right: 2px; line-height: 1.42857; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) transparent; border-image: initial; border-radius: 4px 4px 0px 0px; cursor: default;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; padding: 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="row" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7201853331" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/xar3OLDQ" title="تولید برق رایگان 220ولت- دیگر نگران قطعی برق نباشید-مراقب برق گرفتگی باشید" class="video-thumbnail" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; color: rgb(35, 82, 124); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><img src="https://s9.namasha.com/images/preview/7201853331-320x180.jpg" alt="تولید برق رایگان 220ولت- دیگر نگران قطعی برق نباشید-مراقب برق گرفتگی باشید" class="img-responsive" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px;">10:16</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; background: rgba(20, 22, 23, 0.75); transition: background-color 0.2s ease 0s;"></div></a><div style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.namasha.com/v/xar3OLDQ" title="تولید برق رایگان 220ولت- دیگر نگران قطعی برق نباشید-مراقب برق گرفتگی باشید" class="text-danger" style="-webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(169, 68, 66); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word;">تولید برق رایگان 220ولت- دیگر نگران قطعی برق نباشید-</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.namasha.com/v/xar3OLDQ" title="تولید برق رایگان 220ولت- دیگر نگران قطعی برق نباشید-مراقب برق گرفتگی باشید" class="text-danger" style="-webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(169, 68, 66); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word;">مراقب برق گرفتگی باشید</a></div></div></div></div></div></div> text/html 2019-06-25T07:23:20+01:00 ddddd12.mihanblog.com هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق http://ddddd12.mihanblog.com/post/471 <div style="text-align: center;"><font face="Yekan, Tahoma, Yekan" size="3"><span style="background-color: rgb(221, 203, 159);"><div style="color: rgb(0, 0, 255);">در اولین هفته تیر ماه 98 در برنامه عصر جدید</div><div style="color: rgb(0, 0, 255);"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;شاهد یکی دیگر از هیجان آورترین مسابقات</div><div style="color: rgb(0, 0, 255);"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 255);">این برنامه بودیم امّا در حاشیه این برنامه دوباره شاهد بودیم</div><div style="color: rgb(0, 0, 255);"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;که عشق معجزه گر است</div><div style="color: rgb(0, 0, 255);"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 255);">خانمی مهریه خود را فقط اجرای نمایش برای&nbsp;</div><div style="color: rgb(0, 0, 255);"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 255);">کودکان سرطانی اعلام کرده بود و تمام داوران</div><div style="color: rgb(0, 0, 255);"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 255);">و حاضران بقدری به وجد آمدند که اعلام همکاری نمودند</div><div style="color: rgb(0, 0, 255);"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;خواهر عزیزم که در جای جای این</div><div style="color: rgb(0, 0, 255);"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 255);">زمین گهربار ایران زندگی می کنی&nbsp;</div><div style="color: rgb(0, 0, 255);"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 255);">قبل از تعیین مهریه</div><div style="color: rgb(0, 0, 255);"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;مهر و محبّت را انتخاب کن تا</div><div style="color: rgb(0, 0, 255);"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 255);">این شعر حافظ مصداق عینی پیدا کند</div><div style="color: rgb(0, 0, 255);"><br></div><div style=""><font color="#003300"><br></font></div><div style=""><font color="#003300">هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق</font></div><div style=""><font color="#003300"><br></font></div><div style=""><font color="#003300">ثبت است بر جریده عالم دوام ما</font></div></span></font></div> text/html 2019-06-21T12:57:52+01:00 ddddd12.mihanblog.com یه کار دستی ارزون قیمت برای خنک کردن اتاقتون http://ddddd12.mihanblog.com/post/468 <div style="text-align: center;"><div class="row jumbotron" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding: 0px; margin-bottom: 30px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238); border-radius: 6px;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="margin-top: 0px; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding-right: 20px; float: right !important;"><li role="presentation" class="active" style="margin-right: 5px; line-height: 2.2em; box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; display: block; float: left; margin-bottom: -1px;"><a href="https://www.namasha.com/ddddd12" style="color: rgb(85, 85, 85); cursor: default; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(255, 255, 255); overflow-wrap: break-word; position: relative; display: block; padding: 10px 15px; margin-right: 2px; line-height: 1.42857; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) transparent; border-image: initial; border-radius: 4px 4px 0px 0px;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; padding: 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="row" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7200882361" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/8hi19YvA" title="یه کار دستی ارزون قیمت برای خنک کردن اتاقتون" class="video-thumbnail" style="color: rgb(35, 82, 124); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><img src="https://s1.namasha.com/images/preview/7200882361-320x180.jpg" alt="یه کار دستی ارزون قیمت برای خنک کردن اتاقتون" class="img-responsive" style="vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; display: block; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important;">02:20</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; background: rgba(20, 22, 23, 0.75); transition: background-color 0.2s ease 0s;"></div></a><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="https://www.namasha.com/v/8hi19YvA" title="یه کار دستی ارزون قیمت برای خنک کردن اتاقتون" class="text-danger" style="color: rgb(169, 68, 66); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word;">یه کار دستی ارزون قیمت برای خنک کردن اتاقتون</a></div></div></div></div></div> text/html 2019-06-21T12:56:14+01:00 ddddd12.mihanblog.com امان از دست دکتر صالحی ببین کجای رآکتور اراک را بتن ریخته http://ddddd12.mihanblog.com/post/465 <div style="text-align: center;"><div class="row jumbotron" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding: 0px; margin-bottom: 30px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238); border-radius: 6px;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding-right: 20px; float: right !important;"><li role="presentation" class="active" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; display: block; float: left; margin-bottom: -1px;"><a href="https://www.namasha.com/ddddd12" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word; position: relative; display: block; padding: 10px 15px; margin-right: 2px; line-height: 1.42857; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) transparent; border-image: initial; border-radius: 4px 4px 0px 0px; cursor: default;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; padding: 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="row" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7201062575" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/Vdwf2l7k" title="امان از دست دکتر صالحی ببین کجای رآکتور اراک را بتن ریخته" class="video-thumbnail" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; color: rgb(35, 82, 124); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><img src="https://s10.namasha.com/images/preview/7201062575-320x180.jpg" alt="امان از دست دکتر صالحی ببین کجای رآکتور اراک را بتن ریخته" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px;">02:59</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; background: rgba(20, 22, 23, 0.75); transition: background-color 0.2s ease 0s;"></div></a><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="https://www.namasha.com/v/Vdwf2l7k" title="امان از دست دکتر صالحی ببین کجای رآکتور اراک را بتن ریخته" class="text-danger" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; color: rgb(169, 68, 66); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word;">امان از دست دکتر صالحی ببین کجای رآکتور اراک را بتن ریخته</a></div></div></div></div></div> text/html 2019-06-19T07:57:47+01:00 ddddd12.mihanblog.com جایگزین زنجیر دوچرخه http://ddddd12.mihanblog.com/post/439 <div style="text-align: center;"><div class="row jumbotron" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding: 0px; margin-bottom: 30px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238); border-radius: 6px;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="margin-top: 0px; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding-right: 20px; float: right !important;"><li role="presentation" class="active" style="margin-right: 5px; line-height: 2.2em; box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; display: block; float: left; margin-bottom: -1px;"><a href="https://www.namasha.com/ddddd12" style="color: rgb(85, 85, 85); cursor: default; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(255, 255, 255); overflow-wrap: break-word; position: relative; display: block; padding: 10px 15px; margin-right: 2px; line-height: 1.42857; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) transparent; border-image: initial; border-radius: 4px 4px 0px 0px;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; -webkit-font-smoothing: antialiased; padding: 0px 10px;"><div class="row" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7191873117" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/YhgvGUiO" title="سیستم بسیار جالب Driven؛ جایگزینی برای سیستم حرکتی مبتنی بر زنجیر دوچرخه" class="video-thumbnail" style="color: rgb(35, 82, 124); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><img src="https://s9.namasha.com/images/preview/7191873117-320x180.jpg" alt="سیستم بسیار جالب Driven؛ جایگزینی برای سیستم حرکتی مبتنی بر زنجیر دوچرخه" class="img-responsive" style="vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; display: block; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important;">00:26</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; background: rgba(20, 22, 23, 0.75); transition: background-color 0.2s ease 0s;"></div></a><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><a href="https://www.namasha.com/v/YhgvGUiO" title="سیستم بسیار جالب Driven؛ جایگزینی برای سیستم حرکتی مبتنی بر زنجیر دوچرخه" class="text-danger" style="color: rgb(169, 68, 66); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word;">سیستم بسیار جالب Driven؛ جایگزینی برای سیستم حرکتی&nbsp;</a></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><a href="https://www.namasha.com/v/YhgvGUiO" title="سیستم بسیار جالب Driven؛ جایگزینی برای سیستم حرکتی مبتنی بر زنجیر دوچرخه" class="text-danger" style="color: rgb(169, 68, 66); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word;">مبتنی بر زنجیر دوچرخه</a></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><br></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><div style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font color="#333333" face="yekan"><span style="-webkit-text-stroke-width: 0.07px;">اختراع جدید CeramicSpeed شتاب را دو برابر سریع‌تر از زنجیر&nbsp;</span></font></div><div style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font color="#333333" face="yekan"><span style="-webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><br></span></font></div><div style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font color="#333333" face="yekan"><span style="-webkit-text-stroke-width: 0.07px;">و اصطکاک را ۴۹ درصد کمتر می‌کند.</span></font></div><div style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font color="#333333" face="yekan"><span style="-webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><br></span></font></div><div style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font color="#333333" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: large; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">نوع مطلب:&nbsp;</font><font color="#008000" style="font-family: yekan; font-size: large; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="http://ddddd12.blog.ir/tag/elm" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">علم و فن آوری</a></font></div></div></div></div></div></div> text/html 2019-06-17T08:44:45+01:00 ddddd12.mihanblog.com کمال همنشین در من اثر کرد http://ddddd12.mihanblog.com/post/464 <div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8363848500/dddd12_ir_hamneshin.jpg"></div>