ادبی ؛ اجتماعی ؛ فرهنگی ؛ علمی

جستجو درعناوین

 

گام های موفقیت در زندگی مشترک


نوع مطلب : کتاب و نرم افزار ،


تاساحل آرامش

گام های موفقیت در زندگی مشترک

محسن عباسی ولدی))

سرفصل مطالب کتاب:

پیش گام:

 اهمیت یادگیری قواعد زندگی مشترک

گام اول:

هدف زندگی را فراموش نکنیم.

 گام دوم:

نشانه های موفقیت در زندگی مشترک چیست؟

گام سوم:

 قرار دادن یک معیار ثابت در زندگی

گام چهارم:

 پرنگه داشتن کانون خانواده از معنویت

گام پنجم:

 قرار دادن خود در جایگاه مشخص هستی

گام ششم:تلاش برای شناخت روحیات و حساسیت ها

گام هفتم: همان طور برخورد کنیم که دوست داریم با ما برخورد کنند...

گام هشتم:

شکارچی عیب هایمان باشیم

 

گام نهم: انتقاد پذیری

(نکاتی درباره شیوه انتقاد)

گام دهم: محبت،روح زندگی

 (شیوه های ابراز محبت)

گام یازدهم: خوش خلقی، محور زندگی

(چگونه با عصبانیت مبارزه کنیم؟)

گام دوازدهم: صداقت، رکن زندگی

گام سیزدهم: احترام متقابل، دیواری که نباید شکسته شود.

گام چهاردهم: درک متقابل، زمینه تفاهم

گام پانزدهم:

اعتدال در تمام مسائل زندگی

گام شانزدهم: نظافت و آراستگی

گام هفدهم: تامین فضایی شاد در خانواده

(عوامل شاد کننده محیط خانواده)

گام هجدهم:

 برنامه ریزی، استفاده بهینه از عمر

 

 

گام نوزدهم: ایجاد فرهنگ گفتگو

(درباره چه چیزهایی گفتگو کنیم؟ درباره چه چیزهایی صحبت نکنیم؟ قوانین گفتگو)

گام بیستم:

 شاکر بودن و پرهیز از مقایسه

گام بیست و یکم: سرزنش ممنوع

گام بیست و دوم: سوء ظن ممنوع

گام بیست و سوم: قهر ممنوع

گام بیست و چهارم: صبر سرمایه زندگی

(عوامل ایجاد و ازدیاد صبر)

گام بیست و پنجم:

 عذرخواهی و پذیرش عذر

گام بیست و ششم: مدارا و رفق

گام بیست و هفتم:

 ایجاد فرهنگ گذشت

گام بیست و هشتم: مشاوره، پشتیبانی مطمئن


ddddd12.mihanblog.com

من دیگر ما


نوع مطلب : کتاب و نرم افزار ،

http://s2.picofile.com/file/8289032142/12207.jpg


ddddd12.mihanblog.com